Hem

 

Rikföreningen

Gode män Vårdnadshavare

RGMV

(Nu gör vi om hemsidan. Det kan ta lite tid... )

Utbildning för gode män och vårdnadshavare

Gode män och vårdnadshavare saknar i många fall en utbildning som är lämplig. Det innebär att ensamkommande underåriga löper stor risk att inte få den hjälp som kan behövas eller sina rättigheter tillgodosedda. Således uppnås inte lagstiftarens syfte med ett godmanskap.

RGMV kan nu erbjuda överförmyndare/nämnd en kompletterande utbildning till den webutbildning som finns. Utbildning

 

Stöd och Rådgivning

RGMV anser att de ska finnas en särkild funktion regionalt eller kommunalt med ansvar för utbildning, rekrytering

och rådgivning till ställförträdare.

Tills vidare står RGMVs länsombud till förfogande helgfria dagar för rådgivning till gode män och vårdnadshavare och svara på frågor om uppdraget.

Kontakt, rådgivning,media

Bli medlem i Gode män Vårdnadshavare, RGMV

Som medlem får du stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns, nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor.

Bli medlem

 

Bättre förutsättningar för gode män och vårdnadshavare

Föreningen verkar för att de som på ideell grund ställer sig till förfogande i samhällets tjänst ska få det stöd och den utbildning som kan behövas och att uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett, för ensamkommande underårigas bästa och ställföreträdare som står fria och oberoende.

 

För ett rättssäkert förfarande i asylprocessen, ett tydliggörande av uppdraget nationella riktlinjer, enhetliga ersättningar och kvalificerade grund-och påbyggnads utbildningar samt genomförandet av Barnkonventionen kommunicerar föreningen med departement, myndigheter och organisationer och andra involverade aktörer

Styrelse och stadgar

Kontakt

 

Epost info@rgmv.se Talespersoner P-O Nygren Tfn. 0702372910 Johnny Samuelsson Tfn. 0704820410 www.rgmv.se

Följ oss

 

Telefon

0702372910

0704820410

Epost kont@rgmv.se

Riksföreningen

Gode män Vårdnadshavare

RGMV