Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour


Riksföreningen
Gode män Vårdnadshavare
RGMV

 (under arbete)


RGMV arbetar för: 

Föreningen verkar för att de som på ideell grund ställer sig till förfogande i samhällets tjänst ska få det stöd och den utbildning som kan behövas för att uppdraget ska kunna utföras som lagstiftaren avsett, för ensamkommande underårigas bästa och ställföreträdare som står fria och oberoende med inriktning på:

1.En rättssäker asylprocess

2.Ett tydliggörande av uppdraget och nationella riktlinjer

3.Enhetliga ersättningar 

4.Kvalificerade grund-och påbyggnads utbildningar 

5.Rådgivning 

6.Genomförande av Barnkonventionen

7. Information om uppdraget

8. Ett godmanskap på ideell grund med engagerade medborgare

För att åstadkomma detta kommunicerar föreningen med departement, myndigheter och organisationer. 

Utbildning för gode män och vårdnadshavare
Gode män och vårdnadshavare saknar i många fall en utbildning som är lämplig. Det innebär att ensamkom mande underåriga löper stor risk att inte få den hjälp som kan behövas eller sina rättigheter tillgodosedda. Således uppnås inte lagstiftarens syfte med ett godmanskap. 

RGMV kan nu erbjuda överför myndare/nämnd en kompletterande utbildning till den webutbildning som finns. Läs mer

 

Stöd och Rådgivning
RGMV anser att de ska finnas en särskild funktion regionalt eller kommunalt med ansvar för utbildning, rekrytering och rådgiv ning. 

I avsaknad av en sådan funktion står RGMVs länsombud till förfogande helgfria dagar för rådgivning till gode män och vårdnadshavare och svarar på frågor om uppdraget. Läs mer

 

Så här blir Du enkelt medlem och betalar medlemsavgift  för 2017 

Från och med den 1 december 2016 kan du betala medlemsavgiften som är 100 kr. för 2017. Medlemsavgifter som inbetalas tidigare registreras som medlem skap för 2016. 

1. Betala medlemsavgiften med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver  du namn  och person nummer samt ort. Men fyll också i uppgifterna under punkt 3.

2.Betala medlemsavgiften med  SWISH

Betala 100 kr  till RGMV med nummer 1232638740. På meddelande skriver du namn och personnummer samt ort. Men  fyll också i uppgifterna under punkt 3.

3.Klicka på länken här under och fyll i uppgif terna  om medlemskap  oavsett om du betalar med Swish eller bankgiro. Sedan är det klart.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwURBSdrsV5wdtl0Aj-0pzJ17TfC8017N40iObh3z0K0wxLQ/viewform

(Dina uppgifter används endast för registrering och i föreningssamman hang normala kontakter, inte i andra  avseen den.)  

Välkommen som medlem!

 

 Varför medlem i Gode män Vårdnadshavare           

-Som medlem får du stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns 

-nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor

-möjlighet att påverka