RGMV

RGMV:s verksamhet är inriktad på såväl övergripande principiella frågeställningar
på nationell och internationell nivå som på gode män och vårdnadshavare vardagliga bekymmer

Ett tydliggörande av uppdraget, nationella
riktlinjer och enhetliga ersättningar

Bättre förutsättningar för gode män

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare, RGMV, för dig som är god man
och vårdnadshavare eller på annat vis är involverad och engagerad i arbetet med
ensamkommande barn och unga.

Ett godmanskap med en humanitär inriktning och
engagerade ansvarstagande medborgare

En rättssäker asylprocess och kvalificerade
grund-och påbyggnads utbildningar

Varför medlem i Gode män Vårdnadshavare?

Som medlem får du stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns, nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor, möjlighet att påverka.

Fler får bidrag för att återvända till hemlandet
Stödet för återetablering i hemlandet betalas ut om situationen i gör det svårt att hitta jobb och bostad i hemlandet. Under 2016 beviljades rekordmånga stödet men enligt RGMVs bör stödet kombineras med en yrkes-hantverksutbildning innan de lämnar Sverige i synnerhet vad avser ensamkommande barn och unga.

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Atervanda-sjalvmant/Stod-till-ateretablering.html

 

Statskontoret
Statskontoret har haft regeringens uppdrag att analysera och föreslå hur staten samlat, på en övergripande nivå, kan följa upp utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting, Dnr 2016/32-5. Statskontoret  2016-12-20)
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2016/2016103.pdf

 

Stora påfrestningar för Italien
25.800 ensamkommande barn och unga anlände till Italiens kuster 2016  mer än dubbelt så många jämfört med 2015. 5000 av dem har försvunnit och kommer sannolikt att falla i händerna på människohandlare eller underjorden.
-Dessa siffror tyder på en oroväckande trend av ett ökande antal mycket utsatta barn riskerar sina liv för att komma till Europa", säger UNICEF Senior Emergency chef Lucio Melandri. (UNICEFLampedusa, Italien, 13 januari 2017 -01-13)
https://www.unicef.org/media/media_94399.html


Boende efter åldersuppskrivning
Ungdomar som får sin ålder uppskriven ska inte längre vara placerade enligt SoL utan flyttas normalt till Migrationsverkets anläggningsboende om de inte kan ordna ett eget boende alternativt socialnämnden  låter dem bo kvar på HVB, familjehem eller stödboende. RGMV anser att särskilda anläggningsboenden anpassade för unga vuxna där fortsatt stöd kan erbjudas ska anordnas av Migrationsverket.
Talespersoner:

P-O Nygren E-post perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910 
Johnny Samuelsson E-post aej(at)telia.com Mobil 0704 820410

Back to Top