rgmv-LOGO.png

 

Bli medlem 

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande asylsökande barn/unga , på annat sätt är engagerad i arbetet med dem eller vill stödja föreningens arbete att förbättra förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare. 


För dig som redan är medlem

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2018, namn och E-postadress. 

2. Betala  med SWISH
Betala 100 kr  till RGMV med nummer: 1232638740. På meddelande skriver 2018, namn och E-postadress. 

 

OBS. viktigt att du följer dessa enkla anvisningar så att vi säkert kan notera att du betalat  medlemsavgiften.Tack på förhand.

 

Endast för dig som inte tidigare varit medlem men vill bli det

Följ anvisningarna  1 och 2  här ovan men klicka också på länken här nedan  och fyll i formuläret. Välkommen som medlem!

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwURBSdrsV5wdtl0Aj-0pzJ17TfC8017N40iObh3z0K0wxLQ/viewform

(Dina uppgifter används endast för registrering och i föreningssammanhang normala kontakter, inte i andra avseenden.)

 Varför bli medlem i Gode män Vårdnadshavare, RGMV                                                      
Som medlem får du stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns, nyhetsbrev med aktuella händelser och frågor och kan medverka till att förbättra förutsättningarna för gode män vårdnadshavare att utföra uppdraget som lagstiftaren avsett. 

OBS Det underlättar hanteringen av inkomna ansökningar och registrering av medlemsavgift om du först betalar medlemsavgiften 100 kr, 1 och 2 och på inbetalningen bifogar uppgifter om namn, personnummer och först därefter  fyller i uppgifter på ansökningsblanketten, under punkt nummer 3.

Tyvärr får vi en  ofullständiga ansökningar och ansökningar utan att medlemsavgiften erlagts. Vi uppskattar att du vill bli medlem men vi kan inte alltid lista ut vem ansökan avser och  då inte heller registrera  medlemskapet.

Välkommen som medlem!

Talespersoner:

P-O Nygren E-post perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910

                     
Johnny Samuelsson E-post aej(at)telia.com Mobil 0704 820410

 

Följ RGMV på sociala medier

RGMV på Facebook 

 på Twitter

RGMV på Youtube


E-post inforgmv@telia.com

Org.nr.8024665518


Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top