Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare för ensamkommande barn/ unga, RGMV, som varit verksam sedan 2012 upphör. Det beslutade styrelsen vid årsmötet den 28 augusti 2020. Anledningen  till att föreningen nu avslutar verksamheten är  ett sjunkande  medlemstal då behovet av gode män minskat drastiskt jämfört med tidigare år bl.a som en följd av att färre ensam kommande barn/unga söker sig till Sverige.  Då RGMV inte längre kan anses företräda  gode män och vårdnadshavare i allmänhet och inte heller kan ha representation i hela landet beslutade styrelsen att föreningen, vars huvudsakliga syfte varit att förbättra villkor och förutsättningar för gode män/vårdnadshavare, att upplösa föreningen från och med 1 september 2020. 
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som varit verksamma inom RGMV och gjort nytta och alla andra som på olika sätt under åren givit RGMV sitt stöd. 


 

Back to Top