En god man är en viktig länk mellan ensamkommande underåriga och det svenska samhället och för att mottagningen ska vara rättssäker och effektiv.
Riksföreningen Gode män Vårdnadshavares verksamhet syftar till att förbättra förutsättningarna för de
 medborgare som på ideell grund av samhällsplikt och solidaritet åtar sig uppdrag som god man för ensamkommande underåriga så att de får det stöd och den utbildning som kan behövas samt sådana förutsättningar och villkor att uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett. Genom samverkan med humanitärt inriktade organisationer, kommunikation med departement, myndigheter, organisationer samt  ställföreträdare kan mål och syften uppnås.

RGMV:s verksamhet är inriktad på såväl övergripande principiella frågeställningar på nationell och internationell nivå som gode män och vårdnadshavare vardagliga bekymmer. Föreningens länsombud fyller därvidlag en viktig funktion genom att dagligen ge stöd och råd, information om uppdraget och aktuella händelser meddelas genom nyhetsbrev och för att underlätta för  överförmyndarmyndigheter att anordna grund-och påbyggnadsytbildningar  har ett utbildningsmaterial utarbetats.

En majoritet i RGMVs styrelse samt länsombud är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare, andra arbetar på boenden och som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen och  länsombud arbetar för föreningen på ideell grund.

 


 

 

 

Talespersoner:

P-O Nygren E-post perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910         Johnny Samuelsson E-post aej(at)telia.com Mobil 0704 820410

Följ RGMV på sociala medier   RGMV på Facebook     på Twitter    RGMV på Youtube (under arb.)


E-post inforgmv@telia.com

Org.nr.8024665518


Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top