RGMV.jpg

 

Bli medlem 2020 - anmäl dig nu!

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande asylsökande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem och vill stödja föreningens arbete med att förbättra förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare..
Som medlem kan du  dessutom få stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns, nyhetsbrev med aktuella händelser och påverka genom att delta i öppna styrelsemöten eller via e-post lämna synpunkter.


Ditt medlemskap är viktigt för att arbete med att förbättrara villkor och förutsättningar för gode män så att uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett-för barn/ungas bästa. 


Enkelt att bli medlem

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2019, ditt  namn , ort och E-postadress. 

2. Betala  med SWISH
Betala 100 kr  till RGMV med nummer: 1232638740. På meddelande skriver du 2019, ditt namn, ort och E-postadress.


RGMV bildades våren 2012 och har sedan dess deltagit i möten med regeringen, varit remissinstans i olika frågor och i ett flertal skrivelser framfört synpunkter till gagn för gode män/vårdnadshavre till departement och myndigheter. Det första nyhetsbrevet skickad vi ut i januari 2013. Ta gärna en titt och kanske även du förvånas över hur långsam vår statsapparat kan vara även om syftet ät gott.https://www.rgmv.se/nyhetsbrev.html?start=80

(Dina uppgifter används endast för registrering och i föreningssammanhang normala kontakter. Du kan när som helst   vända dig till föreningens styrelse för att få tillgång till dina uppgifter samt  rätta eller radera dem.)

Välkommen som medlem!

Back to Top