Lägesrapport kring situationen för de NGL ungdomar som vi jobbar med i Min Framtid.

Som ni vet är kraven på att få förlängt uppehållstillstånd, eller att få stanna kvar, för NGL ungdomar jättehårda. Detta orsakar stora psykiska påfrestningar hos dem.

Många läser ettåriga eller lite längre yrkesutbildningar och är färdiga till hösten med sina studier. Samtidigt har vi denrådande situationen med Covid-19 som orsakat dem ännu mera stress. En del har svårt att klara sina studier som nu sker på distans. Det är även svårt att få praktikplatser i relevanta yrken. Jag har just nu 2 ungdomar som har sökt förlängning för sina NGL uppehållstillstånd och har fått avslag på grund av ej godkända betyg, ringa brott  och andra anledningar. En av dem behöver praktisera för att fullgöra sin utbildning men  hittar inte någon praktikplats inom byggbranschenmed anledning av Corona pandemin. Jag har personligen ringt till 20 byggföretag inom Sörmlands län, men fått nej från alla. Ingen vill ta emot några utrikesfödda ungdomar på praktik, vilket är jättetråkigt.

Alla ungdomar vi jobbar med känner uppgivenhet och stress, för att hitta jobb inom 6 månader efter avslutade studier. Dessutom är en fast anställning nästan omöjligt att få för de flesta, även för ungdomar som är uppvuxna här i Sverige och kan svenska språket flytande.

De här NGL ungdomarna kämpar jättehårt för att klara sina studier. De lär sig svenska språket, så mycket de kan, på kort tid. De har inte några vuxna anhöriga som kan hjälpa dem och ge stöd. De klarar allt på egen hand, för att ha en chans att få bygga sina liv här i Sverige. Men ändå får de käppar i hjulet!

Kort sagt, ungdomarna känner att de blir orättvist behandlade och mår psykiskt och fysiskt dåligt över all stress som de blir utsatta för. Även deras motivation att studera vidare sjunker. Vissa funderar på att åka till kriget I Syrien bara för att de är så deprimerade och uppgivna, att de börjar tappa bort sina drömmar och mål i livet.  Hoppas att denna text kommer att återuppliva medmänsklighet hos de som har befogenhet att ändra denna lag och krav för ungdomarna. 

Projektet Min Framtid genomförs av Rädda Barnen och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

 

Ha en trevlig dag.

 

Med vänliga hälsningar

Aysel Yusubova.

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top