Under åren har bland mycket annat följande hänt

2012
RGMV bildades

Möten med: migrationsmister 
Tobias Billström och Johanna Sjö,

Maria Ferm (MP) och David Nilsson

samt Peter Ehn,Statskontoret 

2013
Möte med: Lotta Reimers och Lisa Wellenius tillsynsenheten, Länsstyrelsen i Sockholm

Statssekreterare Bertil Östberg, Utb.dep.

Chatarina Hast Markkula, expert i barnfrågor, Migrationsverket

Medverkan vid seminarium,Sveriges Kristnas råd

Möte med regeringens asylnätverk

Möte projektet "Ensamkommande barn– lokalt och regionalt utvecklingsstöd"

Rådgivingsbyråns nätverksmöte

Deltagande i konferens, Handel med barn

ERPUM, möte med Susanne Bäckström

Möte med Fondenheten på Arlanda och i Stockholm

RGMV håller årsmöte

Möte med regeringens asylnätverk

Referensgruppsmöte, SKL

Medverkan vid informations-och rekryteringsmöten i Norrtälje och Täby

2014
Skrivelser till Riksdagaparierna
angående bl. a god man-jour

Skrivelse till Skolverket angående utbildning för nyanlända elever

Skrivelse till Utbildningsdepartementet angående utbildning för nyanlända elever

Skrivelset till Arbetsmarknadsdepartementet angående utbildning för ensamkommande barn och unga

Skrivelse till Socialdepartementet
angående boende för ensamkom mande barn och unga

2015

 

 

Möte med Asylnätverket
Under ett par timmar på eftermiddagen den 12 mars 2012 deltog RGMV i Asylnätverkets möte i Regeringskansliets lokaler på Fredsgatan. Information i olika frågor meddelades och frågor ställdes till migrationsminstern av närvarande organisationer. En intressant och lärolik upplevelse som på olika sätt kommer att påverka vårt arbete med att förbättra villkoren för gode män vårdnadshavare till ensamkommande minderåriga.


Möte på Länsstyrelsens tillsynsehet i Stockholms län
Tisdagen den 22 januari 13.00 mötte RGMV Lotta Reimers och Lisa Wellenius för att samtala om tillsynen av överförmyndare och speciellt hur överförmyndarmyndigheten sköter tillsynen av förordnade gode män för ensamkommande barn och unga samt begränsning av uppdrag. Ett givande möte under trevliga former där det bland annat framkom att tillsynen försvåras av vissa oklarheter med vad som ingår i uppdraget och en lagstiftning som inte anger någon begränsning av hur många uppdrag en god man samtidigt kan ha.


Möte på Utbildningsdepartementet
Möte med statssekreterare Bertil Östberg och dep.sekr Ulrika Lundqueist på utbildningsdepartementet den 6 februari  för att samtal om utbildning för nyanlända elever. 


Möte med migrationsministern
Måndagen den 22 oktober 2012 mötte RGMV migrationsminister Tobias Billström och poltiskt sakkunniga Johanna Sjö på Rosenbad. Mötet pågick under närmare en timma och synpunkter på olika frågor som: Migrationsverkets inledande mottagningsprocess, myndigheters tillsynsansvar, ålderbedömningar, verkställighet av lagakraftvunna beslut om avvisning/utvisning,  tillämpningen av undantagsregeln i Dublin ll utväxlades. 

Mötet hölls i en avspänd god stämning och gav oss möjlighet att ta del av ministerns synpunkter, presentera RGMV:s program  och de rekommendationer vi står för i olika frågor.


Möte med Maria Ferm
Den 21 november 2012 mötte RGMV miljöpartiets talesman i migrationsfrågor Maria Ferm och David Nilsson, politisk sekreterare i Riksdagshuset för att presentera föreningen och samtala om förutsättningarna för gode män/vårdnadshavare. Samtalet handlade bland annat om jourhavande god man, boende för ensamkommande barn och unga, handledning och utbildning för gode män/vårdnadshavare och Stadskontorets rapport om Migrationsverkets förordnanden av biträden. Vi kunde konstatera, vid ett trevligt och givande möte, att våra synpunkter överensstämde och att Maria Ferm var väl insatt i de olika frågeställningarna.


Möte med Peter Ehn på Statskontoret
Regeringen gav den 15 mars 2013 Statskontoret i uppdrag att utvärdera Migrationsverkets handläggning av frågor som avser förordnande av offentligt biträde i migrationsärenden. För en tid sedan presenterades rapporten "En ny Modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden." Peter Ehn är en av de ansvariga utredarna som RGMV mötte ondagen den 21 november för att samtala om vilken betydelse rapporten kan ha för gode män/vårdnadshavare. Mötet var intressant och vi fick bra information och blev väl mottagna. 


EU:s gemensamma asylpolitik
Den 8 november 2013 deltog RGMV: i det seminarium som ägde rum i Europahuset i Stockholm med EU-kommissionären Cecilia Malmström samt migrationsminister Tobias Billström. Seminariet handlade om  om EU:s s.k. asyl- och migrationspaket som nu är antaget av Europaparlamentet och ministerrådet.  Efter seminareiet fick vi tillfälle att växla några ord med kommisionären och tacka migrationsminstern för vårt möte tidigare.
Rädda Barnens seminarium i Europahuset 14 sept 2014     

Syftet med seminariet var att samla aktörer på olika nivåer som på olika sätt arbetar med frågor som rör ensamkommande barn i Sverige och på europeisk nivå för att diskutera gemensamma utmaningar, goda exempel och förbättringsområden på kommunal, nationell och europeisk nivå. RGMV medverkade genom att bland annat betona vikten av att endast lämpliga biträden ska förordnas i barnärenden och att  en god man alltid skall närvara när ensamkommande barn/unga registreras vid ankomstenenheten


 

 


Migration i projektform

RGMV deltog i ett seminarium om resultat och erfarenheter från EU finansierade utvecklingsprojekt den 18 september i MalmöMöte med Gränspolisen
RGMV besökte Gränspolisen i Malmö den sista oktober 2014 för att samtala om hur ensamkommande barn smugglas in i landet, barn i människohandel och hur de arbetar med utvisningar och överföringar. Vi blev väl mottagna av bland annat chefen för gränspolisen vid ett besök som var både lärorikt och intressant.


Våldsbejakande extremism
Den 23 mars arrangerade polisen i östra Malmö och Malmö Islamic center en konferens om våldsbejakande extremism. Konferensen hölls i ett muslimskt center som också är en moské. Inbjuden till konferensen var Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, ett flertal olika organisationer och även P-O Nygren från RGMV.Människohandel och sexuell exploatering
Länsstyrelsen i Stockholm anordnade den 23-24 mars 2014 en Nationell konferens om människohandel och sexuell exploatering. RGMV var där och representerades av bland andra Katarina Reeves.


Organisationer mötte Morgan Johansson 
Den 25 mars 2015 var RGMV inbjudna tillsammans med flera andra organisationer till ett möte med justitie-och migrationsminister Morgan Johansson. Information gavs om regeringens arbete med mottagande av asylsökande i Sverige, ny lagstiftning och pågående lagstiftningsarbete samt om EU-arbetet.


Givande möte på Rosenbad
Att myndigheter och förvaltningar inte alltid fungerar som de ska, och att detta går ut över gode mäns möjligheter att utföra sitt uppdrag på det sätt lagar och förordningar föreskriver, var en av de frågor som RGMV lyfte vid ett möte med Morgan Johansson och hans medarbetare på Rosenbad den 9 juni.

Boendeformer och att elever på Språkintroduktion inte parallellt kan läsa ämnen och kurser inom grundskola och gymnasium är en organisatorisk spärr om eleverna tidigt ska kunna läsa också praktiska kurser, diskuterades också vid ett trevligt och givande möte.

 


 

 

 

 

 

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top