Viktig information som kan ha betydelse för ensamkommande barn/ungas mående och framtid stannar hos tjänstemän på myndigheter och organisationer. 

Varje barn har enligt artikel 17, Barnkonventionen rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv och staten har ett ansvar för varje barns tillgång till information. Genom en inkorperering planeras Barnkonventionens bestämmelser bli lag 2020 men bestämmelser som till exempel rätten till information och likabehandling bör givitvis tillämpas redan nu.

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar-om-att-gora-fns-barnkonvention-till-svensk-lag/