FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990. Bakom de här viktiga bestämmelserna om barns rättigheter ligger många års arbete.

https://unicef.se/barnkonventionen