En historia med ”många nyanser av grått”, tycks det mig.

Vad jag läst mig till kom den då 9-åriga flickan Selma till Sverige via Italien 2011. Det är fullt klart att flickan inte kom som ”ensamkommande” utan medföljde sin mor och flera andra syskon, alltså någon form av familj. Pappan och hans förehavanden har jag inte sett nämnas alls i media.

Familjens ärende har vad jag förstår prövats inom Migrationsverket och domstolar där tillgängliga fakta och ev. alla övriga upplevelsebetingade uppgifter framförts och beaktats enligt gällande norm och praxis. Familjenutvisas till Italien.

Sedan följer en lång rad svårförståeliga händelser, bl a ”väljer” enligt media, flickan att lämna sin mamma när de efter utvisning från Sverige, befinner sig i ett ”annat EU-land” och åker ensam till Sverige som 16-åring.

Man tar sig för pannan ”väljer att lämna sin mamma”!?  Vad är/var moderns val…????

Som brukligt tilldelades den unga flickan Selma, vid återkomsten till Sverige, en god man med uppgift att på sedvanligt sätt företräda henne på ett rättrådigt sätt, innebärande att utgöra ett formellt stöd – som tydligen modern valde att inte leva upp till – med (hänsyn tagen till flickans ålder) fokus på flickan Selmas bästa.

Efter ytterligare en runda av ärendets prövning fastslogs att Selma måste återvända till Italien, det land där hela familjen tidigare fått uppehållstillstånd tillsammans.

Huruvida den gode mannen har brustit i sättet att genomföra sitt uppdrag är ju svårt att veta, men här har ju överförmyndarens ansvar (och rättighet)  att praktiskt kontrollera den gode mannens förehavanden. Någon som helst anmärkning från ÖF mot den gode mannen har jag inte kunnat finna.

Det offentliga biträdets agerande och yttrande till media lämnar jag därhän, men att hon ifrågasätter och uttalar sig så om den gode mannen till tidningarna och radio är anmärkningsvärt. Det luktar i ”min värld” en hel del fulspel vilket inte är till gagn för någon!

Min analys:

 • Flickan mår naturligtvis inte bra, borde vara med sin familj, eller?
 • Moderns agerande verkar ”mindre lämpligt”. Befinner sig i Tyskland/Italien ??
 • Syskonen lever troligen gömda någonstans. Inte bra, snabb åtgärd krävs.
 • Pappan lyser med sin frånvaro, eller….? Framgår inte i media.
 • Jag kan inte utesluta att ett taktiskt spel pågår där ”målet” är att på sikt försöka återförena hela familjen i Sverige.
 • Den gode mannen har följt och praktiskt tillämpat de regler som gäller för GM.
 • Biträdets utspel mot den gode mannen är beklämmande ”lågt”
 • Barnombudsmannen (?) går in och tycker till om den gode mannens agerande helt osakligt - ännu mer beklämmande!

Vad göra?

 • Kontakta flickans föräldrar, modern finns i vart fall i Europa.
 • Arbeta genom konkret handling för att familjen placeras tillsammans i det EU land där de lagligen får vistas. Troligen Italien, men det vet jag ej.
 • Rannsaka gärna den gode mannen. Lägg korten på bordet om det framkommer något olagligt.
 • Påskynda en process som leder till att familjen återförenas (barnperspektivet) någonstans, kanske i  Italien (?). Selma kan ju (enligt uppgift) italienska efter flera års skolgång där!
 • Varje dag ytterligare i detta spektakel gör situationen värre för alla inblandade!

Dessa rader är ett spontant ”hopkok” utan tillgång till berörda myndigheters eller familjens uppgifter. Jag noterar att den gode mannens roll och agerande (för en gångs skull) tillmäts ett stort medialt intresse, vilket eventuellt kan vara bra på längre sikt.

/ Åke Engman, länsombud i Uppsala län

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top