Till 

 

Regeringen och berörda statsråd

Regeringskansliet

10333 Stockholm

 

 

Ge ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier mer tid att att uppnå studiemålen samt krav på varaktig försörjning och låt dem även omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder

 

RGMVs verksamhet är inriktad på att villkor och förutsättningar för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare ska vara sådana att uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett, för barn/ungas bästa. Vi stöder i allt väsentligt den asylpolitik som Riksdagen beslutat och att gällande förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Coronapandemin är enligt vår uppfattning en sådan omständighet som kan motivera att de förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier, tillfälligt anpassas till de ändrade förutsättningar pandemin medfört som till exempel omställning till studier på distans och en rekordhög arbetslöshet.

 

De åtgärder RGMV förespråkar handlar om beslut som ger ungdomarna mer tid att i förekommande fall att uppnå studiemålen och varaktig försörjning samt att de i tillämpliga delar ska kunna omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 

Det kan innebära samhällsekonomiska vinster och att det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna, kan uppnås. 

 

Att inte vidta åtgärder innebär att de tillfälliga uppehållstillstånden inte förlängs och att beslut om utvisning ska verkställas.

Det kan få till följd att samhället belastas av ytterligare tusentals ungdomar vistas här illegalt. Dels då utvisningar av dessa ungdomar generellt sett är svåra att verkställa,  dels då det under rådande pandemi är praktiskt omöjligt att verkställa utvisningar till flera aktuella länder till följd av inställda flyg och stängda flygplatser 

 

Sedan 2010 har över 63000 ensamkommande barn/unga från världens alla hörn, med olika uppväxtvillkor och skilda anledningar registrerats som asylsökande i Sverige. De allra flesta skötsamma, i olika avseenden kompetenta och med ambitionen, att studera för att få en utbildning  som leder till självförsörjning och etablering i Sverige, vilket många lyckats med, alternativt  möjliggör ett återvändande till anhöriga i hemlandet. 

Åtgärder som kan bidra till  att dessa ungdomar ges sådana möjligheter är värdefulla för såväl den enskilde, den svenska arbetsmarknaden och samhället. 

RGMV har förhoppningar om att förslagen om att ge ungdomarna mer tid att för att uppnå studiemålen samt att de i tillämpliga delar ska kunna omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder beaktas och genomförs.

 

Föreningens medlemmar har tagit del av yttrandet och getts tillfälle att framföra synpunkter.

 

Borrby 2020-05-14

Styrelse, länsombud och adj. ledamot har varit delaktiga i skrivelsen

Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV

Johny Samuelsson, ordf.

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top