Förutsättningar för ungdomar att uppfylla kravet på varaktig försörjning

Ungdomar som uppnått studiemålen och lämnar skolan möter en arbetsmarknad med en växande ungdomsarbetslöshet som ökat markant under våren 2020 och är den tredje högsta i EU. För ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier handlar det om att få en tillsvidare anställning eller en viss tids anställning på minst två år inom sex månader i annat fall ska beslutet om utvisning verkställas.

Det finns tre huvudsakliga anställningsformer; tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, provanställning samt inom vissa branscher även lärlingsanställning.

Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier som efter avslutade studier inom sex månader påbörjar en lärlingsanställning torde uppfylla kravet på varaktig försörjning då anställningen som lärling är en viss tid anställning som i normalfallet övergår till en tillsvidare anställning då de fått sitt yrkesbevis efter ca två år. Lönen för en lärling ligger även på en sådan nivå, ca 65 % av lönen av en tillsvidare anställning ca 21700, att det efter att hyran för bostaden är betalad varje månad har kvar normalbeloppet för 2020, 5002 kronor för bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter.

För anställningar i andra branscher där lärlingssystemet inte tillämpas är huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd, LAS, att ett anställningsavtal gäller tills vidare (tillsvidareanställning).  Men eftersom de många arbetsgivare vill få en möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning är det inte ovanligt att en tillsvidareanställning inleds med en provanställning som kan variera i längd men enligt LAS högst 6 månader. 

Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier som efter avslutade studier inom sex månader påbörjar en provanställning uppfyller inte kravet på varaktig försörjning trots att provanställningen i normalfallet övergår till en tillsvidare anställning. För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd måste provanställningen ha övergått i fast anställning när Migrationsverket prövar  ansökan, vilket är i samband med att det nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla.

Däremot uppfyller ungdomarna de ekonomiska kraven då lönen vid en provanställning liksom vid en lärlingsanställning ligger på en sådan nivå, att det efter att hyran för bostaden är betalad varje månad har kvar normalbeloppet för 2020, 5002 kronor. 

Skriftligt avtal 
För att visa att kravet på försörjning uppfylls är det viktigt att ett skriftligt avtal med arbetsgivaren ingås dels för att klargöra vilket arbete som skal utföras samt lön och eventuella förmåner dels för att kunna bifoga ett anställningsbevis, lönespecifikation och möjligen även ett  bostadskontrakt till ansökan om permanent uppehålls tillstånd 

 

Om anställningsformer

Tillsvidareanställning. Huvudregeln är enligt lagen om anställningsskydd, LAS, att ett anställningsavtal gäller tills vidare (tillsvidareanställning). När det sägs att en person har en "fast" anställning så menas tillsvidareanställning. Som tillsvidareanställd finns det inget bestämt datum när anställningen ska upphöra utan varar till dess arbetsgivaren eller den anställde eventuellt vill ha en ändring till stånd och till exempel säger upp anställningen. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas regler i det som ser annorlunda ut än Lagen om anställnings skydd (LAS) och det är kollektivavtalet som då gäller. 


Tidsbegränsad anställning

Med en tidsbegränsad anställning avses en anställning som gäller under en begränsad period till en på förhand bestämt tidpunkt. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete, och när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Exempel på sådana anställningar kan vara:

  • arbete som endast utförs under en viss säsong
  • vid tillfällen då företaget behöver kompetens som det annars saknar, till exempel i ett visst projekt
  • vikariat, praktikarbete eller feriearbete tillfälliga arbetsanhopningar, till exempel efter en oplanerad stor order

När den anställde under en 5-årsperiod har varit anställd hos samma arbetsgivare i en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Observera att när det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats är det ofta avtalets regler som gäller för tidsbegränsade anställningar och inte Lagen om anställningsskydd (LAS).

Provanställning - en osäker anställningsform

Provanställning är en visstidsanställning som enligt LAS får vara högst 6 månader lång. Syftet är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. 

Utgångspunkten för provanställning är att arbetsgivaren innan denne anställer har gjort en bedömning att företaget har behov av en tillsvidareanställning. Syftet med provanställning är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning och det är inte på något sätt ovanligt att en tillsvidareanställning inleds med en provanställning. I normala kan det förfarandet omvänt vara fördelaktigt för en arbetssökande. 

En provanställning kan avbrytas när som helst under prövotiden utan att något särskilt skäl behöver anges. Ett sätt att försöka undvika den otrygga anställningsformen är att visa på tidigare arbetsuppgifter och hänvisa till flera referenser. På så sätt kan den nya arbetsgivaren skaffa sig en säkrare bild av dig utan att behöva provanställa.
(Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan andra regler gälla.)

Ansökan om uppehållstillstånd

Vid ansökan om permanent uppehållstillstånd ska anställningsbevis, lönespecifikation och lämpligen även ett bostadskontrakt bifogas ansökan. Om ansökan beviljas får ungdomen antingen permanent uppehålls tillstånd (PUT) eller beroende på vad den parlamentariskt sammansatta kommitté som ska ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken kommer fram till, mer troligt ett tidsbestämt uppehållstillstånd.

J Samuelsson, god man

(Källor LO, TCO, Byggnads, Migrationsverket)

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top