Problemen flyttas till Grekland
I många år har Italien och Malta varit de länder i Europa som tagit emot flest flyktingar/migranter.
 Men s
edan sommaren 2018 är italienska hamnar stängda (med enstaka undantag) för migranter och flyktingar och i Catanias hamn
  lägger nu bara kryssningsfartyg och fiskebåtar till. Så är det också på Malta och hamnen i Floriana  

På Hal Far Open centre på Malta finns nu bara ett mindre antal flyktinga/migranter kvar och Cara Mineo på Sicilien, en gång Europas största flyktingläger har nu avvecklats. 
I stället har Moria på den grekiska ön Lesbos blivit Europas största flyktingläger med omkring 8500 flyktingar varav 500 uppskattas vara pojkar och flickor utan vårdnadshavare som riskerar att utsätts för exploatering och missbruk. 
De problem som tidigare fanns på Malta, Cara Mineo och andra läger i Italien finns nu i stället på de grekiska öarna utanför Turkiets kust.Vad kan jag göra?

En mycket bekymrad god man till en 16 årig grabb från Afghanistan ringde ett av RGMVs länsombud en kväll och berättade att hans grabb blivit vittne till hur en kompis sköts ihjäl på skolan. Grabben var chockad och ledsen för att hans kompis dött och livrädd för att själv bli dödad om han berättade för polisen vad han sett. 
Vad kan jag göra, förutom en orosanmälan till socialtjänsten och försöka få en tid hos BUP undrade den gode mannen.Medlemsinformation

Om årsmötet i oktober 
(se artikel). Har du synpunkter på det ena eller andra hör du självklart av dig liksom om du även fortsättningsvis vill vara medlem i föreningen vilket du i så fall bekräftar genom att betala medlemsavgiften för 2020, se information längst ner på sidan. Johny Samuelsson, ordf.Följa svensk lag eller hemlandets traditioner - dilemma eller självklarhet för invandrade familjer


Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam redovisar statistik över samtal till den nationella stödtelefonen under 2019 samt perioden 13 mars 2014-30 juni 2019.
"Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram som ger en övergripande bild av ärenden som kommer till Länsstyrelsen Östergötlands kännedom." 
(Länsstyrelsen Östergötlands Nationella Kompetensteam 2019-08-12)
http://www.hedersfortryck.se/wp-content/uploads/2019/08/arenden-2019-jan-juni.pdfRGMVs Nyhetsbrev nr 7 2919:
Skydd mot tvångsäktenskap och könsstympning - gode män /vårdnadshavare måste vara extra vaksamma

Den 28 maj gick remisstiden ut för synpunkter på utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet” (SOU 2018:69). Utredaren föreslår bland annat att socialnämnden snabbt kan besluta om tillfälligt utreseförbud. 
I avvaktan på ett bättre lagstöd för att  förhindra att flickor  förs utomlands för att giftas bort eller bli könsstympad har gode män och vårdnadshavare anledning att vara  vaksamma inför sommaren. För rådgivning i frågan kan Länsstyrelsen eller det  Nationella kompetensteamet kontaktas:  
010-223 57 60.

Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/08/sou-201869/
http://www.hedersfortryck.se/kompetensteamet/
http://www.hedersfortryck.se/Vårdnadshavare ska betala vite


En pojkes vårdnadshavare måste se till att han går i skolan, annars måste hon betala vite med 100 kronor per dag. 
Trots att pojken fått nattis har hon fortsatt att ta med honom till jobbet – vilket gör att han kommer försent till skolan, eller inte alls. (Dagens Juridik 2019-09-04)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/vite-for-upprepad-skolfranvaro-100-kronor-per-dag/


Statistik ensamkommande barn/unga 

Fram till 29 augusti har under året 551 ensamkommande barn/unga varav 154 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (437) av dem i i åldern 13 till 18 år och från Syrien (91) Marocko (79) Somalia (78) Afghanistan (62) samt Irak (27). 423 ärenden har avgjorts sedan 1 jnuari och i snitt är handläggningstiden 213 dagar.
Frivilligt återvändande:
71 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Fertalet till Albanien och Irak. 32 till första asylland flertalet till Tyskland och Danmark.
Återvändande med tvång
Med tvång har 8 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. 3 till första Asylland  varav 2 till Bulgarien.
Ändringar av födelsedatum
Under året har i 164 fall  åldern ändrads från under 18 år till över 18 år.
 Yrkes-VM i Kazan, silver och brons
Yrkes-VM, WorldSkills Competition – är världsmästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar under 22 år, och Sverige representeras av Yrkeslandslaget. Det är en spektakulär tävling och uppvisning av olika yrken. Över 1 200 unga yrkesverksamma från ca 70 länder tävlar i över 50 olika yrkesgrenar under de fyra tävlingsdagarna. ( WorldSkills Sweden)
Totalt blev det ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence till det svenska Yrkeslandslaget.
https://news.cision.com/se/worldskills-sweden/r/silver-och-tre-brons-vid-yrkes-vm-i-kazan,c2889930Unga som varken arbetar eller studerar – en strategi utan strategiskt innehåll

”År 2018 beräknades att det fanns 71 000 unga mellan 15 och 24 år som varken arbetade eller studerade. Statskontoret har haft ett uppdrag att utvärdera regeringens strategi för denna grupp.” (Statskontoret 2019-06-14)
http://www.statskontoret.se/nyheter/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar--en-strategi-utan-strategiskt-innehall/


Avgjorda anknytningsärenden

Sedan 1 januari 2018 fram till början av augusti 2019 har 3296 ansökningar, exklusive de som är inkomna på en utlandsmyndighet och som ännu handläggs där, från föräldrar och 1331 från en son eller dotter om anknytning bifallits. 
Förutom de 4627 barn/unga som som nu kan återförenas med sina familjer i Sverige gör  Migrationsverkets bedömningen  att ytterligare 5100 kan göra det under 2019 och  därefter ytterligare 15000 under perioden 2020-2022. (Källa Migrationsverket 2019-07-19)Umgängesresor
24000 barn/unga som kommit hit som ensamkommande kan under de närmaste åren 2019-2022 återförenas med sina familjer, vilket är bra. Men då det innebär att uppskattningsvis mellan 150000-200000 familjemedlemmar flyttar hit innebär det stora påfrestningar för berörda myndigheter och  kostnader för samhället. 
Som RGMV framhållit i olika sammanhang  kan det i många fall vara en bättre lösning att  sonen eller dottern reser till föräldrarna vilket i viss omfattning redan förekommer idag. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/469-olika-aspekter-pa-familjeanknytning.html


Försörjningskravet vid anhöriginvandring. Dom från Migrationsöverdomstolen
Kan en anknytningsperson som haft flera tidsbegränsade anställningar hos samma 
arbetsgivare och som härutöver är medlem i en arbetslöshetskassa anses uppfylla 
försörjningskravet.
(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2019-08-29)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/UM1607018.pdfJämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan
I veckan presenterades den första bilagan till Långtidsutredningen 2019 – Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan. (Regeringskansliet 2019-08-29)
https://www.regeringen.se/4a5045/contentassets/23c13d7ae0ef48e4bed43b68917573d3/jamlikhet-i-mojligheter-och-utfall-i-den-svenska-skolan-sou-201940.pdf

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top