JO kritk mot Migrationsverket

Migrationsverket skickade av misstag endast första sidan av ett

beslut till sökandens ombud när det expedierades. Av den handling som skickades kunde man lätt få intrycket att beslutet endast bestod av den enda sidan (1/1 noterat överst till höger i beslutet). Beslutet omfattade dock fyra sidor. (JO 2020-01-27) 

https://www.jo.se/PageFiles/14626/7177-2018.pdf


Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar
Det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen. (Socialstyrelsen 2020-01-07)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-12-6475.pdf

Back to Top