Psykiatrisk tvångsvård 

1 juli i år ändrades lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128), LPT, i syfte att förbättra för barn inom den psykiatriska tvångsvården. (IVO 2020-06-26)
Ny lagstiftning för barn inom psykiatrisk tvångsvård


Nytt ättsligt ställningstagande angående 16 f § tillfälliga lagen - RS/013/2020


Migrationsverket har kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande om det som kallas för nya gymnasielagen. (Migrationsverket 2020-07-03)

https://lifos.migrationsverket.se     


Försörj­nings­krav

I ett nytt rättsligt ställningstagande tydliggörs nu reglerna för försörjningskravet vid anhöriginvandring till Sverige. En av de största förändringarna påverkar prövningen av anknytning till barn. (Migrationsverket 2020-06-24)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-06-24-Migrationsverket-tydliggor-kraven-kring-forsorjningskrav.html


Nya reglerna för eget boende

”De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.” (Migrationsverket 2020-07-01)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-07-01-Nu-borjar-Migra-tions-verket-tillampa-de-nya-reglerna-for-eget-


Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2020

Sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2020. (Regeringskansliet 2020-07-01)
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-halvarsskiftet-2020/


Ökat skydd mot hedersrelaterat våld och förtryck

Den 1 juli träder lagändringar i kraft som rör ett ökat skydd mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat införs regler om utreseförbud i LVU. Socialstyrelsen har publicerat ett meddelandeblad om ändringarna. (Nyhetsbrev, Socialstyrelsen 202006-30)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-6-6816.pdf?utm_campaign=nyhetsbrev_200630&utm_medium=email&utm_source=apsis


 

Jurist misstänks ha kopplingar till människohandel

”Migrationsverket stryker en jurist från sin lista över ombud sedan misstankar uppstått om att juristen har kopplingar till människohandel, det rapporterar DN." (Dagens juridik 2020-06-30)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/jurist-misstanks-ha-kopplingar-till-manniskohandel/


 

Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten, Skr. 2019/20:191

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7). (Justitiedepartementet 2020-06-30)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2020/06/skr.-201920191/

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top