Jovisst lyckas många men flertalet gör det inte 
För flera år sedan kom Farzad till Sverige gömd på en långtradare  med en dröm om att få uppehållstillstånd, utbildning och ett arbete. Tack vare sin gode man och ett engagerat familjehem fick han en utbildning som ledde till anställning och drömmen blev verklighet.  Farzad arbetar nu som kranförare i byggbranchen, lever ett bra liv och gör nytta i samhället. 
Men flertalet blir bidragsmottagare i stället för skattebetalare framförallt på grund av en dåligt anpassad utbildning. Det förhållandet får  allvarliga konsekvenser för statens finanser och är en tragedi för ungdomar som vill göra rätt för sig.
http://lararnastidning.se/stora-brister-i-gymnasiets-sprakintroduktion/  
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/okad-jamlikhet-i-skolan-med-stadieindelad-timplan/  
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/11/dir.-2017116/
https://www.dn.se/nyheter/politik/integrationen-fungerar-inte-som-den-ska/

Lagliga vägar för att söka asyl i EU
"Utredningen (SOU 2017:103 ) har haft i uppdrag att utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, till exempel genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU."  (Justitiedepartementet 2017-12-19)

http://www.regeringen.se/4afca8/contentassets/7cc5fea9212e488ba2e439ec7fc3c723/lagliga-vagar-for-att-soka-asyl-i-eu-sou-2017-103.pdf

En ny möjlighet 

RGMV ser positivt på uppgörelsen  mellan regeringspartierna som innebär att många av de underåriga som drabbats av bland annat de långa handläggningstiderna nu ges möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det är oklart hur många som omfattas men en siffra runt

8 000 nämns. 
Då förslaget, om det antas,  inte beräknas träda i kraft förrän till sommaren 2018 är det angeläget att regeringen förordnar att de som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka om möjligheten att få ett tillfälligt uppehållstillstånd för studier.

Bristande konsekvensanalyser inför migrationspolitiska propositioner
”Konsekvensanalyserna inför regeringens migrationspolitiska propositioner har haft brister, visar en ny granskning från Riksrevisionen. Bland annat har det saknats ekonomiska analyser, trovärdiga skattningar av antalet asylsökande samt beskrivningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting.” (Riksrevisionen 2017-11-19)
http://www.riksrevisionen.se/sv/OM-RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2017/Bristande-konsekvensanalyser-infor-migrationspolitiska-propositioner/

Fortsatt minskning

Under oktober har 119 ansökningar om asyl från ensamkommande barn/unga inkommit till Migrationsverket och under hela året fram till 1 november 1103. Flertalet är pojkar från Marocko i åldern 13 till 18 år.

Handläggningstiden i oktober var 660 dagar och i snitt under året 557 dagar. Öppna ärenden för ensamkommande var den 2017-11-01: 8006 inkluderat både förstagångs och förlängnings ärenden.(Migrationsverket 2017-11-01)

http://www.godmanakuten.se

Hedersvåld

"Omkring ett hundra personer har dömts för olika hedersrelaterade brott i Sverige, men det finns fortfarande stora kunskapsluckor på området. Kriminologen Jamila Hussein har skrivit om heder och hedersvåld." (Kriminalvården 2017-10-20)

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2017/oktober/hon-hojer-kunskapen-kring-hedersvald/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore

2015 blev behovet av gode män extremt stort då 35000 ensamkommande barn/unga registrerades som asylsökande. Bara under årets sista fyra månader anlände 24000 som alla hade rätt till en god man.

 

För att följa vad som anges i Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 2 och 3§§, att en god man ska utses snarast, kan överförmyndare/nämnd ha brutit mot vad som sägs i  11 kap. 12 och 13 §§ föräldrabalken  om vem som kan utses, av vad som framgår av betänkandet, Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015, SOU 2017:12  och  seriösa gode mäns observationer.

Av nämnda lagrum framgår att den som utses som god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. En bedömning utifrån dessa kriterier har av vad som framgår av betänkandet, inte gjorts.

Exempelvis hann flera kommuner inte genomföra ett personligt samtal med alla sökande och saknade kapacitet att ordna utbildningar och informera om uppdraget i den omfattning som behövdes.

Konsekvenserna kan i sådana fall ha blivit att barn/unga inte fått den hjälp som behövts och inte heller sina rättigheter tillgodosedda.

Enligt uppgifter från länsstyrelsen finns idag omkring 10000 gode män för ensamkommande asylsökande barn/unga. Hur många av dessa som kan ha förordnats utan kontroller och inte kan anses lämpliga är oklart. Det kan vara hundra, tusen eller fler. 

Det är anmärkningsvärt att länsstyrelser, överförmyndare/nämnd inte vidtagit åtgärder för att nu i efterhand rätta till det som kan stå i strid med gällande lagstiftning och som kan ha orsakat negativa konsekvenser för barn/unga. Givetvis ska olämpliga personer skiljas från uppdraget.

 Utökade möjligheter till  grundskole- eller gymnasiekompetens 

Folkhögskolan är en viktig aktör för personer som inte har kunnat slutföra sin utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. Med sin unika pedagogik och sina flexibla förutsättningar når folkhögskolan grupper som andra skolformer inte når. Regeringen tillför därför folkhögskolorna medel för allmän och särskild kurs motsvarande 5000 platser. (Regeringskansliet 2017-09-08)

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/5-000-nya-utbildningsplatser-inom-folkhogskolan/

RGMV håller årsmöte i Karlsborg 

Är mottagandet av ensamkommande barn/unga rättssäkert, har det nuvarande systemet med överförmyndare/nämnd spelat ut sin roll  och är anställda gode män en bra lösning är några av de frågor som står på dagordningen vid årsmötet den 23/9-24/9. 

 

Välkommen. 

 

Talespersoner:

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

RGMV E-post: inforgmv@telia.com Org.nr.8024665518 

Följ RGMV på sociala medier   RGMV på Facebook     på Twitter    RGMV på Youtube (under arb.)

Styrrelsemöten 2018

10 Februari 2018 kl 10.00, 7 April 2018 kl 10:00, 9 Juni 2018 kl 10:00, 11 Augusti kl 10:00, 13 Oktober 2018 kl 10:00, 8 December 2018 kl 10:00Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top