Mälardalens Högskola
Ett samarbete har inletts med Mälardalens Högskola för att planera en påbyggnadsutbildning för gode män. Det första mötet äger rum i Eskilstuna den 11 juni. I vanlig ordning är RGMV:s medlemmar välkomna att lämna synpunkter, förslag och att delta i mötet.

ERPUM
ERPUM är ett EU finansierat projekt där Sverige i samverkan med Norge, Nederländerna och England planerar mottagningscenter i Kabul och Bagdad för de som fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas/avvisas eller återvänder frivilligt. RGMV har träffat projektledaren Susanne Bäckstedt för att få information om projektet och lämna synpunkter.

Rikskonferens, Handel med barn och ungdomar
Vid konferensen redogjorde Länsstyrelsen för den rapport Ingrid Åkerman skrivit om den handel med barn och unga  som förekommer i Sverige. Information gavs  också om ett av Länsstyrelsen nystartat projekt som redan nu kan hjälpa till med råd och åtgärder vid  misstankar, att barn och unga är utsatta för människohandel.

 
(bild. Ingrid Åkerman, Länsstyrelsen Christina Heilborn UNICEF samt Johnny Samuelsson RGMV
 
Nationellt samordnad utbildning för gode män
Fyra av fem delar av utbildningen är nu i det närmaste klara och RGMV har giviits tillfälle att fortlöpande lämna synpunkter. Nästa referensgruppsmöte blir i oktober 2013 och den länge emotsedda utbildningen för gode män kan komma igång vid årskiftet.
 
Europeiska flykting-och återvändandefonden
Vid ett seminarium på Arlanda redovisades resultat och erfarenheter från EU finansierade projekt. Information gavs också om vilka möjligheter till exempel RGMV har att söka pengar från dessa fonder. 
 
(bild. Linn Öst Nori, RGMV Margareta Bergman ERF RF, Annika Johansson ERF RF samt Johnny Samuelsson RGMV)

Asylnätverket
Eftersom RGMV ingår i regeringens asylnärverk har vi blivit ombedda att yttra oss  om, SOU 2013:27, vissa frågor om gode män och förvaltare.

Årsmöte

Datum för årsmötet är bestämt till den 21 september 2013.

 
Valberedning
En valberedning har nu tillsatts som består av Helena Stenmark och Björn Jacobsen.
 
 
Revisor
Bo Lidström har tackat ja till att bli RGMV:s revisor.

Adjungerad ledamot 
Jur kand Linn Öst Nori vid Stockholms Asylbyrå
 har tackat ja till uppdraget som adjungerad ledamot.

 
Styrelsen
Styrelsen är nu i det närmaste fulltalig och de nya ledmöterna hälsas varmt välkomna till RGMV.  www.rgmv.se

 

Sommarlov

Den närmaste tiden förväntas styrelsearbetet bli förhållandevis lugnt  i avvaktan på årsmötet i september och för att vi i styrelsen ska hinna med våra uppdrag och kunna njuta av sommaren.

 

Medlemsinflytande

Som vanligt gäller att du som medlem är välkommen att aktivt delta i föreningens arbete. Du är också välkommen att skriva insändare och om du inte redan gjort det betala medlemsavgiften.

 

vik redaktör/Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top