RGMV              Nyhetsbrev nr 1 2014  

Bättre förutsättningar för gode män/sfv                            

 

 

God man/sfv i tiden

Roligt, lärorikt och givande men också påfrestande och svårt. Att vara god man/sfv är ingen lätt uppgift och behovet av ny kunskap, information och erfarenhetsutbyte är stort. Den 5 april 2014 planerar RGMV att anordna ett diskussions-och informationsmöte i Karslborg/Hjo för gode män/sfv och andra som arbetar med ensamkommande barn unga. Mer information i kommande nyhetsbrev

 
Hitta rätt

I Göteborg har en projektgrupp bestående av ungdomshandledare och arbetsledare vid ungdomarnas boenden tagit fram en pedagogisk pärm, ”Hitta rätt”. Syftet med pärmen är att kvalitetssäkra arbetet på stadens boenden för ensamkommande ungdomar. ”Hitta rätt” består av cirka hundra arbetsblad med diskussionsfrågor, praktiska uppgifter, förslag på utflykter och aktiviteter bland annat. Pärmen ska följa ungdomarna från det att de kommer till Sverige.

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/ovrigt,”hitta_ratt”_hjalper_ensamkommande_ungdomar


Tvåårigt projekt i Dalarna avslutas

Från och med i år kommer alla kommuner i Dalarna att ta emot ensamkommande. För att kartlägga hur mottagandet sker och ta initiativ till olika utvecklingsinsatser i länet fick Ludvika kommun stöd för ett tvåårigt projekt 2012-2013, ”Ensamkommande barn i Dalarna”. I januari hölls den avslutande konferensen.
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/publikationer/Manniska-och-samhalle/Pages/ensamkommande-barn.aspx


”Särskilt ömmande omständigheter”

RGMV har som remissinstans ombetts lämna synpunkter på, Remiss av departementspromemorian Särskilt ömmande omständigheter som du hittar på länken här nedan.  För medlemmar kan synpunkter på promemorian lämnas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 senast den 12 februari. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/23/43/5903db16.pdf

Ett nytt brott införs i svensk lag: äktenskapstvång
Inom kort lämnar regeringen lagförslag till Lagrådet med syfte att stärka skyddet mot tvångs- och barnäktenskap. Förslaget innehåller ett nytt brott: äktenskapstvång.
http://www.regeringen.se/sb/d/18310/a/232205Förtydligande i utlänningslagen för att motverka familjeseparation
Utlänningslagen ska förtydligas för att motverka familjeseparation och säkerställa principen om barnets bästa. Det föreslås i en promemoria som nu har skickats ut på remiss.
http://www.regeringen.se/sb/d/18130/a/230631


Ökad användning av droger bland invandrarungdomar innebär problem för gode män/sfv

Användningen av droger ökar bland unga i Sverige. Nyinvandrade unga på HVB, familjehem och EBO är inte undantagna. Det finns anledning för gode män/sfv att kontakta kommunernas beroendecentrum och socialtjänstens ungdomsteam för information om droganvändningen. 
www.godmanakuten.se

Rättslig styrning 2014-01-09 RCI 01/2014

Rättsligt ställningstagande angående skydd vid ”andra svåra motsättningar i hemlandet”
Rättslig styrning 2014-01-09 RCI 01/2014

Om du inte redan gjort det
Genom att betala medlemsavgiften stöder du och underlättar arbetet för att skapa bättre förutsättningar för gode män/sfv och bidrar därmed till att ensamkommande barn unga får den hjälp de har rätt till och sina rättigheter tillgodosedda. 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top