Tre focusområden

Under hösten och vintern har föreningen, som tidigare presenterats, haft tre huvudsakliga fokusområden godman-jour, boende för ensamkommande barn och unga samt anpassad skolgång. Information om samtliga områden finns på föreningens hemsida. www.rgmv.se
Skolgången för nyanlända ungdomar, som huvudsakligen har en teoretisk inriktning, passar i många fall målgruppen dåligt. Föreningen vill därför se en större flexibilitet i utbildningen, där ensamkommande elever ges möjligheter att både tillänga sig språkkunskaper och praktiska färdigheter som snabbare kan leda till jobb. Ansvariga för utbildningspolitiska frågor inom varje riksdagsparti har uppvaktats och mottagit föreningens skrivelse. Skrivelsen om anpassad utbildning finns att läsa i sin helhet på föreningens hemsida.

Hemsida
Intresset för föreningens hemsida är relativt stort, vilket är glädjande då vi märker att vi är till nytta. Medlemsantalet skulle dock kunna vara högre. Känner du någon som är engagerad i frågor kring ensamkommande barn eller ungdomar, och som kanske själv är gode man eller vårdnadshavare, får du gärna tipsa om att det finns en förening som tillvaratar gruppens intresse. Ett högre medlemsantal gör oss till en starkare förening med större förändringspotential!

Rapport fastslår att gode män är viktiga för ensamkommande
I Live Stretmos och Charlotte Melanders rapport ”Får jag vara med? Erfarenheter från ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsregionen” beskrivs gode män som viktiga personer i ensamkommande barns tillvaro. Det känslomässiga och problemlösande sociala stödet, som gode män kan ge, lyfts fram som särskilt avgörande i barnens vardag. Vidare beskrivs barnens syn på boende, socialtjänst och skola. En obalans i informationstillgången mellan migrationsverket och socialtjänsten angående barnens bakgrund lyfts också fram, något som kan vara bra att ha koll på för oss inom RGMV. 

(http://socav.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext//nypublicerat-av-live-stretmo-och-charlotte-melander.-.cid1176017)

 

Asylsökande ungdomar tar körkort unde asylprocessen
Möjligheten att ta körkort finns också för ungdomar utan uppehållstillstånd. Ungdomarna kan ta körkort genom samlingsnummer, vilket glädjande nog sker då och då.

 

IVO
Den nya tillsynsmyndigheten IVO (inspektionen för råd och omsorg) har en alldeles utmärkt hemsida värd att besöka för att få information om landets HVB-boenden, och resultaten av genomförd tillsyn. Här finns också information om hur man anmäler eventuella missförhållanden etc. (http://www.ivo.se
)

UM 2437-13
Ska gode män betala när Migrationsverket inte gör det? Kammarrätten i Stockholm fastslår i en dom (UM 2437-13) att: ”En asylsökande som påstår sig vara underårig men inte kan göra detta sannolikt med hjälp av handlingar och skriftliga eller muntliga uppgifter kan erbjudas möjligheten att använda en läkarundersökning som ett bevismedel för att uppfylla sin bevisbörda. Det finns emellertid ingen skyldighet för Migrationsverket att erbjuda den enskilde en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan.” Domen innebär att barn/unga som får sin ålder ifrågasatt, och inte erbjuds läkarundersökning av Migrationsverket, själva kan få bekosta en undersökning för att bevisa att de är underåriga. Således blir tillgången på pengar en förutsättning för en rättvis asylprocess.

RGMV anordnar informationsmöte i  Karlsborg
Styrelsen kommer att möta våren under en helg i Karlsborg. Den 5 april planeras, som nämndes i föregående medlemsbrev, ett diskussions- och informationsmöte för gode män/sfv, socialtjänst, chefer för boenden och andra som möter ensamkommande unga. Styrelsen hoppas på en inspirerande helg, där vi samtalar kring svårigheter såväl som goda exempel. 

RGMV:s remissyttrande om särskilt ömmande omständigheter
Roligt med beröm är det alltid, därför publicerar vi gärna vad  Autism- och Aspergerförbundet ansåg om vårt remissvar. "Tack, intressant. Ett bra remissyttrande från er sida."
Hanna Jarvad
Förbundsjurist
Autism- och Aspergerförbundet

Regeringens nyhetsbrev
Barnens rättigheter beskriver vad regeringen gör och avser att göra vad gäller barns rättigheter, uppväxtvillkor, barn i människohandel
etc. Mer om regeringens arbete med barns rättigheter finns finns att läsa på
http://www.regeringen.se/sb/d/14856

Migrationsverket arrangerade möte för gode män
I slutet av februari inbjöd Migrationsverket gode män/sfv till informationsmöte i Sundbyberg. RGMV var representerat och tog bland annat upp
frågor som godmanjour,  krav på gode män/sfv, läkarundersökningar och drogtester i samband med hälsoundersökningar.
I övrigt diskuterades det offentliga biträdets roll, dagersättningar, särskilt bidrag etc. Ett trevligt, lärorikt möte och ett bra initiativ av Migrationsverket som kommer att upprepa arrangemanget framöver.

Redaktör
Karin Senter

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Kommande möten
Årsmöte 2020, mars-april

Stryelsemöten 2020
(information kommer)

 

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com


P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

 

Eva Wennberg. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut.
Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499

E-post eva(at)bjorksta.se

 

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

 

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland

E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

 

 

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

 


Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

 

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 

Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post
 barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Vakant


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Vakant


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top