Hedersvåld

"Omkring ett hundra personer har dömts för olika hedersrelaterade brott i Sverige, men det finns fortfarande stora kunskapsluckor på området. Kriminologen Jamila Hussein har skrivit om heder och hedersvåld." (Kriminalvården 2017-10-20)

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2017/oktober/hon-hojer-kunskapen-kring-hedersvald/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore

 

 

 

 


 

Åtgärdspaket mot tolkbrist

"Samhällets efterfrågan på tolktjänster är större än tillgången på tolkar. Den obalans som finns mellan samhällets efterfrågan på tolktjänster och tillgången på tolkar kan kan leda till långa handläggningstider och att risk uppstår för felaktiga översättningar." 
(Regeringen 2017-10-20)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/10/regeringen-presenterar-ett-atgardspaket-mot-tolkbristen/ 

 

 

I Sverige råder brevhemlighet

Personal på HVB, familjehem kan ha öppnat brev som ställts personligen till de barn/unga som bor där. Det får de inte göra detsamma gäller för gode  män och vårdnadshavare som inte heller kan utfärda en fullmakt till personalen att öppna ungdomens post. Att det kan finnas goda skäl att i vissa fall hjälper inte, utan barn/ungas tillstånd är det olagligt. 
http://www.rgmv.se/9-om-gmv/349-i-sverige-rader-brevhemlighet.html 

 

Dåliga odds men en del lyckas
Alex Anis som kom till Sverige från Afghanistan som ensamkommande 2005 och Benjamin Heravi 2010. Alex Ani har utbildat sig till civilingenjör i Robotik och Benjamin Heravi  till högskoleingenjör i nätverksteknik och tillsammans driver de konsultföretaget Västmanlands Integrationsservice med verksamhet i hela landet.

http://vintegrera.se/ 

 

Hantering av läkemedel på boenden för barn/unga

Som god man/sfv borde man kunna utgå ifrån att hanteringen av läkemedel på HVB för ensamkommande unga sköts professionellt, säkert och enligt gällande regelverk. Men så är det nödvändigtvis inte.
http://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/28-uppdraget-som-god-man/347-hantering-av-lakemedel-pa-boenden-for-barn-unga.html

 

 


 

 

Frisko­lor får göra un­dan­tag och kommuner kan träffa avtal

Hösten 2016 slog Riksdagen fast att friskolor ska kunna göra undantag från sina ordinarie urvalsregler när de väljer in elever. Detta ger nyanlända barn/unga under år som varit i Sverige i mindre än två år, möjlighet att gå före i kön enligt ett särskilt kvotsystem och snabbare påbörja sin skolgång. Den nya lagen  började gälla den 1 november 2016 och gäller barn/unga under 16 år som läser på grundskolan.

För nyanlända över sexton år kan kommuner och friskolor träffa avtal om intagning och hur ersättningen från  Migrationsverket ska fördelas.

 


 

Orostelefonen

Orostelefonen drivs av Rädda Barnen på uppdrag av Nationella samordnaren. Hit kan du ringa om du känner oro för att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi.

Ring 020-100 200

Öppettider:
Vardagar 09:00-12.00 och 13.00-16:00
Kvällsöppet måndag, onsdag och fredag 18.00-22.00
Det finns även möjlighet att chatta via Oroschatten.

 


 

Nationella samordnaren
Nyheter från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism som arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
http://www.samordnarenmotextremism.se/aktuellt/

 

 

 


Gode män och vårdnadshavare bör uppmärksammas och stödet förbättras

2015 beslutade regeringen om ett utökat uppdrag för Nationella Samordnaren som bland annat innebar att stödet till anhöriga skulle förbättras. Enligt RGMV är åtgärden bra men det borde ligga i myndighetens intresse, att betrakta även gode män som är i stället för en vårdnadshavare, och särskilt förordnade vårdnadshavare som är vårdnadshavare som anhöriga och förbättra stödet till dessa som i normalfallet har regelbunden kontakt med barn/unga som kan vara i riskzonen att rekryteras..

 

 


 

 

Promemoria, barn och unga i internationella situationer

I promemorian analyseras de rättsliga förutsättningarna för att omedelbart omhänderta barn och unga i internationella situationer. Bedömningen görs att bestämmelserna om omedelbart omhändertagande i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) behöver förtydligas och kompletteras.” (Socialdepartementet 2017-10-13)

http://www.regeringen.se/4a9134/contentassets/07faf026e7434541808996873b93a371/omedelbart-omhandertagande-av-barn-och-unga-i-vissa-internationella-situationer_ds_2017_49_.pdf

 

 

 


 

 

Yrkeslandslaget till Yrkes-VM i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten

Yrkes-VM – World Skills Competition – världsmästerskapen i yrkesskicklighet där 1300 ungdomar under 23 år från 77 länder tävlade i 51 olika yrkesgrenar under fyra dagar är nu över. Det blev ett blågult brons nere i Abu Dhabi inom yrket VVS-installation. Det svenska Yrkeslandslaget lyckades också kamma hem sju Medallion for Excellence. 

http://worldskills.se/

 

 
 

Förödande för Sveriges konkurrenskraft och rykte utomlands
”Sverige och Stockholm är en del i den allt hårdare internationella konkurrensen med andra länder och städer. Om vi inte tar hand om den kompetens som finns och som företagen behöver utan tvärtom jagar iväg dem, då undergrävs vår egen konkurrenskraft,” säger Andreas Hatzigeorgiou chefekonom på Stockholms Handelskammare, med anledning av att 8 000 globala talanger utvisas från Sverige samtidigt som svenska företag ropar efter deras kompetens. (Svenskt Näringsliv 2017-09-14)


Enligt RGMV finns motsvarande problematik när det gäller flera tusen ensamkommande asylsökande barn/unga.
https://www.svensktnaringsliv.se/tips_nfsn/kompetensutvisningar-ger-sverige-daligt-rykte_684100.html

 

 

 


 

 

Köper skolor utomlands 

"Tre stora friskolebolag storsatsar och köper skolor utom­lands. Academedia, Kunskapsskolan och Engelska skolan har alla satsat på utlandsexpansion med hjälp av svensk skolpeng — direkt eller indirekt."  (Lärarnas tidning 2017-09-27)
http://lararnastidning.se/vaxer-i-varlden-med-svensk-skolpeng/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=a5e6dd446b-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_28&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-a5e6dd446b-493409341

 

 


 

 

 

Medlemsavgiften 100 kr för 2018

 

1.Bankgiro 869-5900. På raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2018, ditt namn och E-postadress. 

2.SWISH Betala till nummer: 1232638740. På meddelande skriver 2018, ditt namn och E-postadress.

 


 

Kontaktinformation 

 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Johnny Samuelsson 0704820410 

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

Karin Senter mobil 0730 238493

 

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

 

Hemsida: www.rgmv.se 

 

Facebook: RGMV 

 

Twitter: RGMV  

 

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktörer:   Johnny Samuelsson

Talespersoner:

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

RGMV E-post: inforgmv@telia.com Org.nr.8024665518 

Följ RGMV på sociala medier   RGMV på Facebook     på Twitter    RGMV på Youtube (under arb.)

Styrrelsemöten 2018

10 Februari 2018 kl 10.00, 7 April 2018 kl 10:00, 9 Juni 2018 kl 10:00, 11 Augusti kl 10:00, 13 Oktober 2018 kl 10:00, 8 December 2018 kl 10:00Rådgivning helgfria dagar

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Dalarnas län
Birgitta Målar
E-post
birgittamalar(at)gmail.com
Tfn. 0709- 18 15 64


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Västernorrlands län
Gunilla Öhman
E-post 
gunilla.ohman(at)gmail.com
Tfn.070-6857684


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top