En ny möjlighet 

RGMV ser positivt på uppgörelsen  mellan regeringspartierna som innebär att många av de underåriga som drabbats av bland annat de långa handläggningstiderna nu ges möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det är oklart hur många som omfattas men en siffra runt

8 000 nämns. 
Då förslaget, om det antas,  inte beräknas träda i kraft förrän till sommaren 2018 är det angeläget att regeringen förordnar att de som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka om möjligheten att få ett tillfälligt uppehållstillstånd för studier.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

"FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning." (Myndigheten för delaktighet 2017-08-24)

http://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/ 

 

 

 


 

 

 

Bortse inte från 400 000 års erfarenhet
Problematiken kring fenomenet ”ensamkommande asylsökande barn” kan inte undgå någon. Bland vanligt folk varierar kunskap, förståelse, intresse för såväl de utsatta personerna som till stor del vid sin ankomst till Sverige är under 18 år, alltså barn. Ett flertal myndighetsfunktioner har att hantera den uppkomna och pågående situationen på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Att gemene man har svårt att tolka, analysera och belysa alla effekter av att den stora mängd asylsökande barn utan vårdnadshavare kommer till vårt land är helt förståeligt. Situationen har varit och kommer fortsatt framöver vara fortsatt komplex med många inslag av frustration och ifrågasättande.
www.rgmv.se

 

 

 

Knäck koden

"En vägledning om hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans mot våldsbejakande extremism
Vägledningen Knäck koden ger tips och råd på hur kommuner och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Knäck koden beskriver det civila samhällets och kommunernas olika förutsättningar och ger även perspektiv på förebyggande arbete och behovet av samverkan." (MUCF 2017-09-29)

https://www.mucf.se/publikationer/knack-koden 

 

 

 


 

1236 registrerade underåriga
Inkomna ansökningar under 2017 till  2017-12-01  var 1236  varav  270 flickor. Flertalet i åldern 13-17 år de allra flesta 15-17 år. Från Marocko 240, Afghanistan 201, Somalia, 150, Syrien  141 och Albanien  74.

 

 18 plus boenden för unga myndiga

I flera kommuner startas nu 18 plus boenden för unga myndiga i syfte att de ska kunna bo kvar i kommunen även efter myndighetsdagen och fullfölja sina studier i stället för att flytta till Migrationsverkets boende på  annan ort. 
Detta möjliggörs genom att kommunen utnyttjar de medel staten avsatt för ändamålet och innebär inga kostnader för kommunen då  verksamheten sköts av en förening som svarar för tillsyn morgon, middag och kväll. 18 plus boende har startats bland annat i Grästorps kommun med gott resultat i samverkan med socialtjänsten. 

En annan aspekt och fördel med ett 18 plus boende är att unga myndiga inte lämnas vind för våg då behovet av fortsatt hjälp och stöd självfallet kan vara stort även om myndighetsåldern uppnåtts. Det behovet kan genom 18 plus boendet tillmötesgås för dem som inte är riktigt flygfärdiga.
www.rgmv.se

 

 

 


 

Läkare utan gränser

"På bara 10 dagar från 19 till 28 november anlände 49 patienter med sprängskador

Sex veckor efter kampen avtog i Raqqa-staden i Syrien   och omgivande byar, återvänder de förra invånarna hem för att hitta sina hus i ruiner och deras gator och fält sprutade med oexplanterade krigsvärlden, inklusive booby-fällor, landminor, ammunition och raketer." (Läkare utan gränser 2017-11-30)
http://www.msf.org/en/article/syria-booby-traps-and-landmines-conditions-awaiting-raqqa-s-returning-residents 

 

 


 

 

Information från Migrationsverket

Så hanterar andra EU-länder utvisningar med tvång till Afghanistan.De sista tillfälliga boendena avvecklas 2018 och förslag om minskning av mottagnings verksamheten 
(Migrationsverket 2017-11-20)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-11-20-Sa-hanterar-andra-EU-lander-utvisningar-med-tvang-till-Afghanistan.html 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-11-24-De-sista-tillfalliga-boendena-avvecklas-2018.html 

 

 

  

Ensamkommande barn-insatser som gör skillnad
Tid: fredag 15 december 2017, klockan 08.15–10.00

Plats: Hitechbuilding, Sveavägen 9, plan 2.

Lokal: Tim Berners-Lee

Just nu är det många ensamkommande barn och unga som befinner sig i en utsatt situation, bland annat på grund av en påfrestande asylprocess och förändrad lagstiftning. Behovet av stöd från vuxna är stort.

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/kalender/2017/Sidor/insatser-som-gor-skillnad-15-dec.aspx

 

 

 


 

 

Förlängningsärenden
Nästan alla får bifall i förlängningsärenden meddelar Migrationsverket men fram till 1 november 2017 hade endast 74 förlängningsärenden beviljats. Om nästan alla får bifall kan inte särskilt många ansökt om uppehållstillstånd för studier som den tillfälliga lagen som infördes 20 juli 2016 möjliggör och som på sikt kan innebära ett permanent uppehållstillstånd.

Orsaken till att så få sökt är oklar men det kan handla om att de som berörs inte fått information om möjligheten.  
Det finns enligt RGMV anledning att klargöra vem som har ansvar för att relevant information når dem som berörs.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-10-23-Nastan-alla-far-bifall-i-forlangningsarenden.html 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Studera-i-Sverige/Universitet-och-hogskola/Forlanga-tillstand.html 


Bli medlem 2018

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande asylsökande barn/unga , på annat sätt är engagerad i arbetet med dem eller vill stödja föreningens arbete att förbättra förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare. 


1.Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2018, namn och E-postadress. 

2. Betala  med SWISH
Betala 100 kr  till RGMV med nummer: 1232638740. På meddelande skriver du 2018, namn och E-postadress. 

OBS. viktigt att du följer dessa enkla anvisningar så att vi säkert kan notera att du betalat  medlemsavgiften.Tack på förhand. 

 

 

Kontaktinformation 

 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Johnny Samuelsson 0704820410 

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

Karin Senter mobil 0730 238493

 

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se  Facebook: RGMV  Twitter: RGMV  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

 

Redaktör:   Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top