Jovisst lyckas många men flertalet gör det inte 
För flera år sedan kom Farzad till Sverige gömd på en långtradare  med en dröm om att få uppehållstillstånd, utbildning och ett arbete. Tack vare sin gode man och ett engagerat familjehem fick han en utbildning som ledde till anställning och drömmen blev verklighet.  Farzad arbetar nu som kranförare i byggbranchen, lever ett bra liv och gör nytta i samhället. 
Men flertalet blir bidragsmottagare i stället för skattebetalare framförallt på grund av en dåligt anpassad utbildning. Det förhållandet får  allvarliga konsekvenser för statens finanser och är en tragedi för ungdomar som vill göra rätt för sig.
http://lararnastidning.se/stora-brister-i-gymnasiets-sprakintroduktion/  
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/okad-jamlikhet-i-skolan-med-stadieindelad-timplan/  
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/11/dir.-2017116/
https://www.dn.se/nyheter/politik/integrationen-fungerar-inte-som-den-ska/

 

 

 


 


Stötta ensamkommande fram till 21 år
Professor Erik Wadensjö och forskaren Aycan Celikaksoy vid Stockholms universitet har i flera studier undersökt hur det går för ensamkommande underåriga och skriver bland annat i en artikel från 2016 i Dagens Samhälle, att ”de ensamkommande barnen har goda förutsättningar att klara sig i Sverige. Men om integrationen ska fungera krävs åtgärder från samhällets sida, och ansvaret slutar inte på 18-årsdagen.
https://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/375-stotta-ensamkommande-fram-till-21-ar

 

 

 Viktiga lagar och förordningar 2018

Under 2018 träder ett antal lagar och förordningar i kraft bland annat innebär: ökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever samt rätt att fullfölja introduktionsutbildning vid flytt till en annan kommun, tydligare befogenheter för polisen när de verkställer beslut om avvisning eller utvisning och strängare straff mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte.
Dessutom en ny kommunallag och inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

http://www.regeringen.se/4b1153/contentassets/6f02b94326114314875647b4a17eac24/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2017-2018.pdf 

 

 

 


 

Regleringsbrev 2018

Regleringsbrevet är regeringens viktigaste instrument för att operativt styra myndigheternas verksamhet och verkställa regeringens politik. Av regleringsbrevet för Migrationsverket budgetåret 2018 framgår att verket ska prioritera effektivare handläggningsprocesser.(Justitiedepartementet 2017-12-21)
https://www.esv.se/statsliggaren/

 

 En ensamkommande gift 13 åring
En ensamkommande flicka kom till Sverige tillsammans med sin faster och fasterns familj. Migrationsverket anvisade flickan till Mönsterås kommun. Vid ankomsten till Sverige uppgav flickan att hon var 13 år och gift med sin kusin, en vuxen son i fasterns familj.   (JO 2017-12-20)

http://www.jo.se/PageFiles/10917/1556-2017.pdf 

 

 

Nytt nationellt centrum på plats

Från och med 1 januari 2018 har ett nytt nationellt centrum fått regeringens uppdrag att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centrumet, som organisatoriskt ligger hos Brottsförebyggande rådet, kommer att ha fyra huvuduppgifter: (Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism 2018-01-02)
http://www.samordnarenmotextremism.se/aktuellt/ 

 

Beslutsstopp för ärenden där flickor inkommit med medicinsk åldersbedömning

Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden.

Orsaken är att Rättsmedicinalverket, RMV, undersöker nya studier kring flickors mognad av knäled och därför tillfälligt har pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar, som gäller flickor. (Migrationsverket 2017-12-07)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-12-07-Beslutsstopp-for-arenden-dar-flickor-inkommit-med-medicinsk-aldersbedomning.html

 

 

 Migrationsverket har nått målen för 2017

"Årets resultat är mycket bra och ligger inom felmarginalen för prognosen. Vi har klarat detta tack vare mycket goda insatser av våra medarbetare. Jag beklagar väntetiderna för de sökande, men vi har nu brutit en negativ trend", säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. (Migrationsverket 2018-01-01)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-01-01-Migrationsverket-har-natt-malen-for-2017.html

 

 1336 ensamkommande underåriga registrerades 2017

Under 2017 registrerades 1336 ensamkommande underåriga från ett sjuttiotal länder som asylsökande i Sverige. 
Flertalet från Marocko 235, Afghanistan 222, Somalia 159, Syrien 159 och Etiopien 153. 
Handläggningstiden var 2017 i snitt 570 dagar.

Fram till den 10 januari 2018 har 28 ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier och under 2017, 953.(Migrationsverket 2018-01-10)

www.rgmv.se

 

 


 
Statistik medicinska åldersbedömningar till och med 31 december 2017

• Antal beställningar angående medicinska åldersbedömningar från Migrationsverket: 10 701

• Antal rättsmedicinska utlåtandet om ålder som skickats till Migrationsverket: 9 617
• Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, avser 337 asylsökande av kvinnligt kön och 9 280 asylsökande av manligt kön. (Rättsmedicinalverket 2018-01-10) 

https://www.rmv.se/verksamheter/medicinska-aldersbedomningar/metoder/manadsstatistik-medicinska-aldersbedomningar/ 
www.rgmv.se


Bli medlem 2018

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande asylsökande barn/unga, på annat sätt är engagerad i arbetet med dem eller vill stödja föreningens arbete att förbättra förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare. 

1.Bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2018, namn och E-postadress. 

2. SWISH
Betala 100 kr  till RGMV med nummer: 1232638740. På meddelande skriver du 2018, namn och E-postadress. 

Kontaktinformation 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johnny Samuelsson 0704820410 

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

Karin Senter mobil 0730 238493

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se  Facebook: RGMV  Twitter: RGMV  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör:   Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top