Barnsexhandel online
"Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. På internet pågår en mörk handel med varor som används vid sexuella övergrepp på barn. Här finns allt en förövare behöver. Till exempel extra små kondomer till små pojkar. (Ecpat 2018-03-28)
https://www.ecpat.se/vad-ar-barnsexhandel/barnsexhandel-online 

 

 


 

 

 

Mottagande utredningen - Reformer behövs

”Regeringens direktiv och utredningens analys delar bilden av ett mottagande i behov av reformer. En central utgångspunkt har varit att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Avsaknaden av helhets- och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad etablering eller återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda.” (Regeringskansliet 2018-03-28)
http://www.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf

 

 

 


 

 

 

Statistik ensamkomande underåriga
Fram till och med den 26 mars 2018 har 281 ensamkommande underåriga varav 66 flickor från ett fyrtiotal länder registrerats som asylsökande. Flertalet från Marocko (52) Afghanistan (42) Somalia (33)  Eritrea  (30) och Syrien  (28)  i åldrarna: 0-6 år (8)  7-12 år (21) 13-15 år (114)  och 16-17 år  (138)

Under årets tre första månader har 562 ensamkommande underåriga beviljats uppehållstillstånd varav 316 permanenta och 246 tidsbegränsade. www.rgmv.se

 

 


 

 

 

Pisa: Sverige i botten på att utbilda invandrade elever
”Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra länder, visar en ny rapport. Samtidigt är studiemotivationen hög bland invandrade elever.” (Svenska Dagbladet 2018-03-23)


Gode män Vårdnadshavres uppfattning är att efter tio år av en misslyckat utbildning för nyanlända underåriga borde regeringen vidta omedelbara ändamålsenliga åtgärder och ersätta principen om likvärdighet med särbehandling i vissa avseenden.
Men regeringen fortsätter att leverera  förslag som gode män sett tidigare och inte inneburit förbättringar för flertalet ungdomar som vill studera, göra rätt för sig och bli anställningsbara.

https://www.svd.se/pisa-sverige-i-botten-pa-att-utbilda-invandrade-elever

 

 


 

 

Årsmöte
Gode män Vårdnadshavare, RGMV håller årsmöte i leksand den 26-27 maj. Anmälan om deltagande, förslag till styrelse samt motioner ska ha inkommit  senast den 2 maj 2018.

 


 

 


Rapport, Karolinska institutet 
”Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga- (Karolinska institutet 2018 -01-31)
https://ki.se/sites/default/files/2018/02/19/projekt_fm_suicid_ensamkommande.pdf?utm_campaign=nyhetsbrev180327&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

 Fem års väntan på en angelägen förändring

Efter tre år och fyra månader utredning överlämnades den 30 mars 2018 betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22) som efter sedvanlig handläggning  beräknas träda kraft den 1 juli 2020.

 

 


 

 

Lagrådet avstyrker

Lagrådet avstyrker regeringens förslag om att ensamkommande unga ska få en ny chans till uppehållstillstånd. (Lagrådet 2018-03-28)

https://www.lagradet.se/yttranden/Ny%20mojlighet%20till%20uppehallstillstand.pdf

 

 

 


 


Unga Direkt

”Barnombudsmannen har anpassat och vidareutvecklat en metod för att lyssna till barn och ungdomar, Unga Direkt. Den har sitt ursprung hos Forandringsfabrikken i Norge, en organisation med lång erfarenhet av att lyssna på barn i utsatta situationer.”
https://www.barnombudsmannen.se/unga-direkt/

 

 

 


 


BO - Utanförskap, våld och kärlek till orten 
Barns röster om att växa upp i utsatta kommuner och förorter. (Barnombudsmannen 2018)
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/ar2018.pdf

 

 

 


 

 

Kontakt/information 

Talespersoner

P-O Nygren 0702 372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Johnny Samuelsson 0704820410  E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyhetsbrev

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410 Karin Senter mobil 0730 238493

Länsombud, rådgivning. www.rgmv.se

Hemsida: www.rgmv.se  Facebook: RGMV  Twitter: RGMV  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson

Redaktör:   Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post 
goran.dreveborn(at)telia.com
Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post 
carina(at)bindzau.net

Tfn.0707603517 

Back to Top