Ansökan om uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska vara hos Migrationsverket senast den 30 september kl. 23.59.
Det bästa är att mejla själva ansökan, uppger Iréne Sokolow på Migrationsverkets presstjänst. (på webben finns blankett som går att fylla i på skärmen samt mejladresser) "Därefter kan man alltid komplettera med handlingar som man skickar per post och de kan inkomma efter 30 september, bara själva ansökan landade hos oss innan den 1 oktober." (Migrationsverket 2018-09-28)

 

 

 


 

 

 

Fler ungdomar kan omfattas av den nya gymnasielagen

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande underåriga som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum, under vissa omständigheter kan omfattas av den nya gymnasielagen.
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-09-05-Fler-ungdomar-kan-omfattas-av-nya-gymnasielagen.html

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Uppehallstillstand-for-gymnasiestudier/Nya-gymnasielagen-1-juli-till-30-september.html

 

 


 

 


Efter Migrationsöverdomstolens besked: Migrationsverket har  börjat fatta beslut

Migrationsöverdomstolen meddelade den 2018-09-25 att den så kallade gymnasielagen får användas och Migrationsverket upphäver därmed beslutsstoppet som fattades i somras och fattar nu beslut med stöd av den sk gymnasielagen.

Sedan den 1 juli 2018 har totalt 10170 ansökningar kommit in till Migrationsverket. I juli inkom 7093 ansökningar, i augusti 1378 och fram till den 27 september 1699. 
Av dessa är 1256 avgjorda, 1113 har fått avslag och 43 bifall. Övriga 119 kan ha tagit tillbaka sin ansökan eller av andra skäl har ansökan inte handlagts.

 

 

 


 

 

 

Flest barn och unga från Marocko. Kortare handläggningstider

Fram till och med 2018-09-28 har under året 726 barn och unga registrerats som asylsökande av Migrationsverket varav 185 flickor.  Liksom tidigare kommer flertalet från Marocko 107, Syrien 99, Somalia 86, Eritrea 79 och Afghanistan 76. De allra flesta är i åldern 13-15 år 240 och 16-17, 373.

Handläggningstiden var i augusti  90 dagar och i september 68 dagar.

46 återvände självmant till hemlandet och 6 med tvång. Flertalet från Albanien 25 och Afghanistan 5.

Till första asylland överfördes  70 självmant och 2 med tvång. De allra flesta till Tyskland 29 och Danmark 8.

36 fick sin ålder uppskriven från under 18 år till över 18 år under september och sedan i januari 2017  i 9081 fall. (Källa Migrationsverket)

 

 

 


 

 

 

 

Hamnen i Catania

Hamnen i Catania var en av de hamnar på Sicilien dit offer och överlevande från båtkatastrofen vid den italienska ön Lampedusa, då 900 människor drunknade, fördes i land i april 2015. 

Efter det har under  2016 och 2017 över 300.000 flyktingar och migranter mottagits av Italien men flera tusen har också drunknat på Medelhavet. 
Men sedan den 10 juni 2018 då italiens inrikesminister Matteo Salvini deklarerade ”att Italien säger nej till ”människohandel och  affärerna kring illegal invandring”, tillåts endast ett fåtal båtar med flyktingar och migranter att anlöpa italienska hamnar.

 

 

 


 

 

 

MUCF Konferenser under hösten

2018 flyttar MUCF sin verksamhet från Stockholm till Växjö och därför arrangerar vi inte vår årliga rikskonferens. Vi erbjuder istället flera andra konferenser!

28 november: 
Forum för det civila samhället 2018. Civilsamhället och tilliten, Stockholm.

29 november: 

Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhetStockholm.

29 - 30 november:

Rikskonferensen Ung.Fri.Tid, Stockholm.

(Källa MUCF)

 

 

 


 

 

 

Slutbetyg i grundskolan, våren 2018

I en promemoria redovisar Skolverket statistik över slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 våren 2018. Syftet är att dels ge en beskrivning av slutbetygen utifrån den officiella statistiken, dels lyfta fram de huvudsakliga resultaten. (Skolverket 2018-09-29)

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3983  

 

Seminarium 27 november: Att förebygga våldsbejakande extremism

Den 27 november arrangeras en heldag om hur vi kan förebygga och arbeta mot våldsbejakande extremism. CVE vill visa på framgångsrikt lokalt arbete, bidra till nätverksbyggande och fortsatt utveckling genom kunskap och diskussioner. Seminariet riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med frågorna.

https://www.cve.se/om-cve/nyheter/arkiv/nyhetsarkiv/2018-08-28-inbjudan-till-seminarium--att-forebygga-valdsbejakande-extremism.html

 

 

 


 

 

 

Kritik mot Socialnämnden i Uppsala
Socialnämnden beslutade i oktober 2015 att placera ett

ensamkommande barn i ett familjehem. Placeringen skedde utan att socialnämnden dessförinnan hade utrett det aktuella familjehemmet. (JO 2018-09-27)

http://www.jo.se/

 

 


 

 

 

17-årig flicka- får asyl "på grund av könstillhörighet"
”Eftersom den 17-åriga flickan saknar manligt nätverk så riskerar hon att hamna i en osäker situation hemma i Somalia. Hon ska därför betraktas som flykting "på grund av könstill-hörighet". Det slår Migrationsdomstolen fast och beviljar därmed flickan uppehållstillstånd.”
(Dagens Juridik 208-09-27)

http://www.dagensjuridik.se/2018/09/17-arig-flicka-utan-manligt-natverk-vinner-i-domstol-far-asyl-pa-grund-av-konstillhorighet

 

 

 


 

 

 

"Ouppnåeliga krav" från kontrollerande föräldrar - 16-årig flicka tvångsomhändertas

Domstolen ifrågasätter inte att den 16-åriga flickans mamma "i grund och botten" vill sin dotters bästa. Mamman och styvpappan är dock "extremt kontrollerande" och ställer "ouppnåeliga krav" på flickan. Både förvaltningsrätten och kammarrätten slår därför fast att hon ska tvångsomhändertas och vårdas. (Dagens Juridik 2018-09-17)
http://www.dagensjuridik.se/2018/09/ouppnaeliga-krav-fran-kontrollerande-foraldrar-16-arig-flicka-tvangsomhandertas?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

 

 


 

 

 

Enkelt att bli medlem i Gode män Vårdnadshavare, RGMV

 

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

 Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!

 

 

 


 

 

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson    

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.

 

Samordningsgrupp/styrelse

Johnny Samuelsson,f.d. god man/sfv högskoleadjunkt och företagare
Borrby, Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej@telia.com

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet
Stockholm, Uppland

Tfn 0730 238493
E-post karin.senter@stockholm.se

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer
Karlsborg-Hjo, Västra Götaland
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren@gmail.com

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut .Tierp, Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva@bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald revisor i Nyköpings kommun
Tystberga, länsombud Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007@gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv
Tfn.0703166241
E-post annhelendanielsson@gmail.com
Tfn.0703166241


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info@ostnoriadvokatbyra.com


Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 
0176-274092, 070 6668401 
E-post christina.hamno@telia.com
 

Margareta Åhlen
070 5421684

E-post magganahlen@yahoo.seRådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top