Avgörande dom Migrationsöverdomstolen
En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik.UM1349-18 Avdelning: 1. (Migrationsöver domstolen 2019-02-27)

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-kammarratten-/Vagledande-avgoranden/Prejudikat-Migrationsoverdomstolen-2019/


Ökad styrning av kommuner och landsting
”Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret. Kommuner och landsting har stor förståelse för statens behov av att styra, men är kritiska mot utformningen och omfattningen av styrningen. ”(Statskontoret 2019-02-01)
http://www.statskontoret.se/nyheter/okad-styrning-av-kommuner-och-landsting/ 


En god man skötte sitt uppdrag utan anmärkning men blev ändå polisanmäld
En god man som skötte sitt uppdrag enligt gällande regelverk blev ändå polisanmäld av en advokat  för trolöshet mot huvudman för att inte förhindrat att en 17 årig flicka enligt Dublinförordningen överfördes till Italien.
Den gode mannen som sedan 2007 utan anmärkning förordnats för ensam kommande barn/unga 
tillbakavisar anklagelserna som grundlösa. 
Den uppfattningen har också RGMV efter att ha inhämtat uppgifter, från den gode mannen, överförmyndare/nämnd, företrädare för den organisation och det religiösa samfund som engagerat sig i saken och samverkat med advokaten. 
En anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd är aktuell då advokaten kan anses ha brutit mot god advokatsed genom att ta heder och ära av den gode mannen i uttalanden till TV, radio och tidningar. (Se artikel) www.rgmv.se


Kränkande särbehandling

"Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem. Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa. Handlingarna kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning." (Arbetsmiljöverket 2018-06 -29)
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/#4


En myndighet i förfall

”Hot och våld, ensamarbete och allt fler klienter med psykiska diagnoser är vardag för de anställda inom Statens institutionsstyrelse (SiS). Dessutom är tillgången på droger stor i en miljö som ska hjälpa människor ur missbruk.” (SEKO 2019-02-28)
https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2019/statens-institutionsstyrelse-ar-en-myndighet-i-forfall/ 


Antal asylsökande på stadig nivå 2019 

"Överenskommelsen om att förlänga den tillfälliga utlänningslagen i det så kallade januariavtalet har lett till att antalet asylsökande väntas bli ungefär det samma år 2019 som föregående år. Det framgår av Migrationsverkets februariprognos. Utöver det stadiga antalet asylsökande minskar även handläggningstiderna enligt prognosen." (Migrationsverket 2019-02-22)

http://www.dagensjuridik.se/2019/02/antal-asylsokande-pa-stadig-niva-2019-migrationsverket-slapper-februariprognos?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


153 ensamkommande - handläggningstiden i snitt 159 dagar

Fram till och med den 22 februari 2019 har 153 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande. Av dem är 27 i åldern 0-12 år övriga i åldern 13 till 18 år. 38 av dem var flickor.

Flertalet kommer  från Syrien 31, Somalia 24, Marocko 15, Afghanistan 13 samt Gambia 8. Handläggningstiden i snitt under årets två första månader har varit 159 dagar och under samma period har 188 ärenden avgjorts. (Källa Migrationsverket)


Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapen våld

Skjutvapen våldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) 2019-02-12

https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2019-02-12-ny-studie-belyser-mekanismer-bakom-skjutvapenvaldet.html


Afrikanska unionen

AU, uppmanar sina medlemsländer att inte gå med på EU:s uppmaningar att upprätta läger för asylsökande på afrikansk mark, det rapporterar Ekot/The Guardian.(Europaportalen 2019-02-26)

https://www.europaportalen.se/content/afrikanska-unionen-varnar-migrantcenter-pa-afrikansk-mark 


Framtidens forskning om socialtjänsten

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet och kostar över 150 miljarder kronor per år. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Forte 2019 -02-13)

https://forte.se/nyhet/forte-pekar-ut-inriktningen-framtidens-forskning-om-socialtjansten/Skjut inte på pianisten
Att olämpliga personer förordnas som gode män för ensamkommande bör  inte tas som intäkt för att ersätta nuvarande system med socialsekreterare. Om överförmyndare/nämnd följer de förändringar i lagstiftningen som trädde i kraft 2015 och länsstyrelser utför de tillsyner och kvalitetskontroller som behövs, fungerar systemet. 


 

Otillräcklig uppföljning av tillsynsbeslut i skolan
”Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem i skolornas verksamhet, men avslutar ofta ärenden utan att säkerställa att felen är avhjälpta. Riksrevisionen ser även brister i transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut.” (Riksrevisionen 2019-02-19)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-02-19-otillracklig-uppfoljning-av-tillsynsbeslut-i-skolan.html

Socialnämnd avslutade vård av ensamkommande – får allvarlig JO-kritik

”Justitieombudsmannen (JO) riktar allvarlig kritik mot socialnämnden i Västerviks kommun för att felaktigt ha avslutat vård enligt LVU av en ensamkommande pojke. Enligt JO hade nämnden avslutat vården på felaktiga grunder och uppvisat "omfattande kunskaps brister" om lagen.” (JO 2019-02-07)

http://www.jo.se/


Ungas villkor

Hur har hur unga det idag inom en rad områden och åt vilket håll går utvecklingen. Levnadsvillkoren hos unga skiljer sig åt beroende på om man är tjej eller kille, om man är född utomlands eller i Sverige eller var i landet man bor. arbete och boende. (MUCF) 

http://www.ungidag.se/


 Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:  www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top