Ny rutin förlängning TUT

Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt tillfälligt uppehållstillstånd men behöver nu inte längre boka tid hos oss utan kan i stället skicka ansökan med post. (Det kommer längre fram vara möjligt att göra det från Migrationsverkets webbplats.)
Det gäller dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, gymnasiestudier eller som familjemedlem till någon med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Läs mer på svenska, engelska eller arabiska här: 
https://www.migrationsverket.se/…/S…/Forlanga-tillstand.html


Länsstyrelserna och Statskontoret har redovisat uppdrag

I maj 2018 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare m.m och Statskontoret samordningen av tillsynen och tillsynsvägledningen på området gode män och förvaltare.  
RGMV har  i många år i skrivelser till regeringen framhållit betydelsen av en effektiv tillsyn, att det nu kan bli så är bra.
Regeringsuppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare m.m.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret om samordningen av tillsynen och tillsynsvägledningen på området för gode män och förvaltare

Flera Överförmyndare/nämnder följer inte lagen

Sedan 2015 är överförmyndare/nämnder skyldiga att lämna de uppgifter om sin verksamhet som  länsstyrelsen begär. Men enligt uppgift har i år över 30 av 230 överförmyndare/nämnder inte hörsammat länsstyrelsens uppmaningar att följa lagstiftningen vilket innebär att statistiken för 2018 blir missvisande Sverige beviljade näst flest asylansökningar
Sett till befolkningsmängden var det bara ett EU-land som under 2018 beviljade fler asylansökningar än Sverige. Samtidigt minskar antalet beviljanden i unionen som helhet.
(Europaportalen 2019-04-26)
https://www.europaportalen.se/2019/04/sverige-beviljade-nast-flest-asylansokningar


Fortsatt minskning av asylsökande barn/unga
Under april 2019 registrerades 63 ensamkommande barn/unga som asylsökande och totalt under under året fram till den sista april 307. Flertalet från Syrien 57, Marocko 51, Somalia 34, Afghanistan 25 och Irak 16. Under motsvarande period 2018 registrerades  sammantaget 336. (källa Migrationsverket 2019-05-01)


Hur förhörs barn och hur värderar domstolen deras uppgifter?

Barn under 15 år är ibland inblandade i brottmål som brottsoffer (målsäganden) eller vittnen. De kan även vara misstänkta men det är mycket ovanligt att domstolen prövar skuldfrågan genom en s.k. bevistalan (Domarbloggen 2019-04-16)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hur-forhors-barn-och-hur-varderar-domstolen-deras-uppgifter/


Åtgärder för trygga HVB och särskilda ungdomshem

Regeringen beslutar om ett åtgärdspaket för trygga HVB (hem för vård och boende) och särskilda ungdomshem. (Regeringskansliet Socialdepartementet 2019-04-17)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/atgarder-for-trygga-hvb-och-sarskilda-ungdomshem/


Överförmyndarstatistik
Statistik från länsstyrelsen visar att det under 2018 förordnades 3429 gode män för  ensamkommande barn/unga vilket är en halvering jämfört med 2017. Enligt RGMV pekar rådande omständigheter på ytterligare en halvering av antalet gode män 2019. (Källa länsstyrelsen)

2015  antal barn/unga 27659   antal gode män  10138

2016                             26068                              12960

2017                             12887                                7689
2018                               4731                                3429


 

Ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd

”Det snabbaste och enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige är att göra så online. Migrationsverket erbjuder webbansökan för de allra flesta typer av uppehålls tillstånd på grund av familjeskäl, arbete eller studier.” (Regeringskansliet 2019-04-26)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/04/var-en-ansokan-om-uppehalls--eller-arbetstillstand-ges-in/,


Påminnelse angående medicinska åldersbedömningar

Som RGMV tidigare skrivit om har ensamkommande barn/unga inte fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. Rättsmedicinalverket (RMV) anger tydligt på sin hemsida att barn/unga  ska företrädas av sin gode man. Du som god man måste således följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. I annat fall kommer ingen undersökning att kunna göras
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/


Övertar migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter

”Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda övertagandet av migrationsverksamheten vid Sveriges utlandsmyndigheter från och med den 1 januari 2020.” (Migrationsverket 2019-04-17) 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-04-17-Migrationsverket-forbereder-att-ta-over-migrationsverksamheten-vid-utlandsmyndigheterna.html'


Utvisningar till Sudan stoppas

”Med anledning av att presidenten i Sudan avsatts råder för tillfället ett osäkert läge i landet. Därför har Migrationsverkets biträdande rättschef Carl Bexelius beslutat att tillfälligt stoppa utvisningar till Sudan.”
(Migrationsverket 2019-04-12) 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-04-12-Migrationsverket-pausar-utvisningar-till-Sudan.html


Vad är offentlighet och vad är sekretess

Huvudregeln är att handlingar som är allmänna och som finns hos våra domstolar normalt sett också är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar i den del handlingarna inte omfattas av sekretess. (Domarbloggen 2019-04-30)

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-ar-offentlighet-och-sekretess/


Migrationsverket kritiseras av JO - tog tillbaka asylsökandes pengar
När ensamkommande ungdomar av olika skäl inte längre har rätt till bidrag spärrar Migrationsverket deras korton och återtar de pengar som  finns där.  I bästa fall ser deras gode män till att snabbt ta ut pengarna i annat fall blir ungdomarna av med pengar som de sparat.
Nu kritiserar Justitieombudsmannen (JO) Migrationsverket  för att ha spärrat och återtagit pengar från två asylsökande. (Dagens Juridik 019-04-30)
http://www.dagensjuridik.se/2019/04/migrationsverket-kritiseras-av-jo-tog-tillbaka-asylsokandes-pengar?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

  

Länsombud, rådgivning:  www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top