Statistik, ensamkommande barn/unga januari-september 2019
Fram till 1 oktober 2019 har 681 ensamkommande barn/unga varav 195 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (536 ) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (112) Marocko (99) Somalia (96) Afghanistan (93) samt Irak (30). 765 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 167 dagar.
Frivilligt återvändande: 38 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien  (16) Irak (6) och till första asylland (41) flertalet till Tyskland (20) och Danmark (6) (Källa Migrationsverket) Se vidare

https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/438-aktuellt-oktober-202016 åring blev vittne till mord

En bekymrad god man till en 16 årig från Afghanistan ringde en kväll ett av RGMVs länsombud och berättade att "hans" pojke  blivit vittne till hur en kompis sköts ihjäl på skolan och var chockad och livrädd för att själv bli dödad om han berättade för polisen vad han sett. 
Vad kan jag göra, förutom en orosanmälan till socialtjänsten och försöka få en tid hos BUP undrade den gode mannen. Tystnadskulturer kartlagda i ny Brå-rapport

För att bryta tystnadskulturen måste man snabbt förhöra brottsoffer och vittnen och se till att de får skydd om de behöver. Andra viktiga faktorer kan bland annat vara att dokumentera bevis i ett tidigt skede samt att ge tidiga utsagor ett större bevisvärde. (Brå 2019-10-01)

https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70ea8578/1569840639055/2019_10_Tystnadskulturer.pdf


 

 

Varje år vittnar omkring 100 000 människor i Sverige

Vittnen förekommer i stort sett i alla slags förhandlingar på tingsrätten, men vanligast är kanske att de förknippas med brottmål. I brottmål kan man enkelt uttryckt säga att ett vittne är någon som antingen sett någon begå ett brott, sett något vid ett brottstillfälle eller iakttagit något kring gärningspersonens eller brottsoffrets beteende i tiden kring brottet. (2019-09-10 Anna Överby Domar bloggen)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/kronvittnen-och-anonyma-vittnen/

 


Gängkriminalitet 
I en ny studie intervjuades både män med gängbakgrund och stödpersoner i olika verksamheter för att undersöka processer för att lämna ett gäng och vilket stöd som behövs för detta. (Kriminalvården 2019-09-24)

https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2019/september/ny-studie-vagen-ut-ur-ganget/?utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore


Lärarnas fem krav för att skapa studiero
Vilken rätt har lärare att ingripa fysiskt och vart går gränserna. Nu kräver Lärarförbundet att skollagen förtydligas för att klargöra vilka befogenheter lärare har för att skapa trygghet och studiero.(Källa Lärarförbundet)
https://lararnastidning.se/lararnas-fem-krav-for-att-kunna-skapa-studiero/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=1bb63eb18e-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_26_01_42_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-1bb63eb18e-493409341


 
Pressat för migrationsdomstolarna – och mer ansträngt kan det bli
”Antalet mål kopplade till anknytning, medborgarskap och arbetstillstånd förväntas öka rejält under de kommande åren. Trots det får migrationsdomstolarna kraftigt minskade anslag i budgeten. Det innebär att tusentals människor riskerar att hamna i årslång väntan på besked. Men i en proposition föreslår nu regeringen att möjligheterna för Migrations domstolarna att överlämna mål till andra domstolar förlängs till och med december 2020. ”(Sveriges Domstolar 2019-09-27)
https://www.domstol.se/nyheter/2019/09/pressat-for-migrationsdomstolarna--och-mer-anstrangt-blir-det/

 

 


 

Fler är 1000 har omkommit eller försvunnit
Sedan 2014 har fler än 18 000 människor mist livet i Medelhavet och hitintills i år har fler än 1000 flyktingar och migranter dött eller försvunnit när de försökt korsa Medelhavet. 300 personer har dött på västra Medelhavs rutten från Marocko mot Spanien. Men majoriteten av dödsfallen - cirka 65 procent - har inträffat i centrala Medelhavet när människor försökte nå Italien eller Malta från Libyen. (Källa UNHCR)


Nytt rättsligt ställningstagande om Syrien

"Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara allvarlig, men konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit. Därmed bedöms inte längre situationen i hela landet vara sådan att alla riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Det framgår av Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande om skyddsbehov för personer från Syrien." (Migrationsverket 2019-08-29)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-08-29-Nytt-rattsligt-stallningstagande-om-Syrien.html

 


 

Klimatrelaterad förflyttning, både inom länder och över gränserna. 
Sämre skördar innebär att Somalia står inför den största hungersnöden sedan 2011. 
UNHCR rapporterar att hittills i år har fler än 5000 somalier flytt till södra Etiopien och att fler familjer förväntas komma de närmaste månaderna. 
Situationen förvärras ytterligare av att den militanta gruppen Al-Shabab kräver "skatter" från jordbruksfamiljer och hotar deras barn med tvångsrekrytering om de inte betalar. (källa UNHCR)
 

 


 

Förbud för föräldrar och vårdnadshavare att slå sina barn.

Det skotska parlamentet röstade under torsdagen igenom att införa ett förbud för föräldrar och vårdnadshavare att slå sina barn.

Skottland är därmed den första delen av Storbritannien att helt förbjuda barnaga, rapporterar nyhetsbyrån AFP/Ekot. För närvarande kan föräldrar använda "rimligt fysiskt våld" för att disciplinera sina barn.Sverige var först i världen med att förbjuda barnaga 1979 och efter det har runt 50 länder också infört förbudet. (Europaportalen 2019-10-04)

 Samarbete med länder runt Östersjön mot människohandel

Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råd arbetar med projektet CAPE för att rikta fokus på människohandel. Barn är särskilt sårbara för att bli utnyttjade på olika sätt, bland annat på grund av sin beroendeställning gentemot vuxna. (Källa Jämställdhets myndigheten)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/samarbete-med-lander-runt-ostersjon-mot-manniskohandel
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/kartlaggning-av-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal

(För råd eller stöd i ärenden om prostitution och människohandel. Kontakta det Nationella Metodstöds teamet Tfn 020 390 000)


Hedersrelaterat våld och förtryck
"De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem
."
 (Jämställdhetsmyndigheten)
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

 Problemen har flyttas till Grekland

På Hal Far Open Centre på Malta finns nu bara ett mindre antal flyktingar/migranter kvar och Cara Mineo på Sicilien, en gång Europas största flyktingläger har nu avvecklats. 
I stället har Moria på den grekiska ön Lesbos blivit Europas största flyktingläger med omkring 8500 flyktingar varav 500 uppskattas vara pojkar och flickor utan vårdnadshavare som riskerar att utsätts för exploatering och missbruk. 
De problem som tidigare fanns på Hal Far Open Centre på Malta, Cara Mineo och andra läger i Italien finns nu i stället på de grekiska öarna utanför Turkiets kust.


Delaktighet

”Full delaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshindersområdet. Delaktighet handlar om möjligheten för alla, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel på arbetsmarknaden, i skolan och offentliga miljöer.”( Myndigheten för delaktighet, MFD)

 


 
Budgeten för 2020 på fem minuter
Den 18 september 2019 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2020 till riksdagen. (Finansdepartementet 2019-09-23)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/budgeten-for-2020-pa-fem-minuter/


 

 

RGMV håller årsmöte i Karlsborg 12-13 oktober
Den 12-13 oktober håller RGMV årsmöte för åttonde gången.Förutom att välja styrelse och fastslå den fortsatta verksamheten finns på dagordningen bl.a.
Barnkonventionen blir lag 2020
Anställda gode män eller på ideell grund 
Mottagandet av asylsökande - ny ordning 2020
Back upp till våra representanter i regeringens referensgrupper

Välkommen
Johny Samuelsson,ordf.

 


 

Bli medlem 2020 - anmäl dig nu!

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande asylsökande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem och vill stödja föreningens arbete med att förbättra förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare..
Som medlem kan du  dessutom få stöd i uppdraget av erfarna gode män om det behovet finns, nyhetsbrev med aktuella händelser och påverka genom att delta i öppna styrelsemöten eller via e-post lämna synpunkter.


Ditt medlemskap är viktigt för att arbete med att förbättrara villkor och förutsättningar för gode män så att uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett-för barn/ungas bästa. 


Enkelt att bli medlem

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du 2019, ditt  namn , ort och E-postadress. 

2. Betala  med SWISH
Betala 100 kr  till RGMV med nummer: 1232638740. På meddelande skriver du 2019, ditt namn, ort och E-postadress.


RGMV bildades våren 2012 och har sedan dess deltagit i möten med regeringen, varit remissinstans i olika frågor och i ett flertal skrivelser framfört synpunkter till gagn för gode män/vårdnadshavre till departement och myndigheter. Det första nyhetsbrevet skickad vi ut i januari 2013. Ta gärna en titt och kanske även du förvånas över hur långsam vår statsapparat kan vara även om syftet ät gott.https://www.rgmv.se/nyhetsbrev.html?start=80

(Dina uppgifter används endast för registrering och i föreningssammanhang normala kontakter. Du kan när som helst   vända dig till föreningens styrelse för att få tillgång till dina uppgifter samt  rätta eller radera dem.)

 

Välkommen som medlem!

 

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

  

Länsombud, rådgivning:www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johny Samuelsson 

Redaktör:  Johny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top