Svartsjuka är inte romantiskt

"För att förebygga våld och öka kunskapen finns nu ett stödmaterial med fokus på killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer. Materialet är till för vuxna som på något sätt möter unga, exempelvis lärare, ungdomsledare inom idrottsrörelsen eller i andra delar av civilsamhället som nu när barnkon ventionen blivt till lag har ett ännu större ansvar. Syftet med materialet är att skapa samtal om killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer." (Källa Länsstyrelsen Västmanland)

https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter--


Olika verkligheter

MUCF har släppt en ny rapport om unga hbtq-personers levnadsvillkor. "Resultaten visar ett tydligt mönster – det är genomgående vanligare bland unga hbtq-personer att uppleva begränsningar och inskränkningar av sina levnadsvillkor än bland andra unga. Det gäller bland annat trygghet, ekonomi, sociala skyddsnät, fritid och hälsa." (Källa MUCF)

https://www.mucf.se/publikationer/olika-verkligheter


Fick "fel utbildning"-riskerar utvisning

Ett tiotal afghanska ungdomar i Säffle som kom hit som ensamkommande och studerar enligt den så kallade gymnasielagen riskerar nu att utvisas. Migrationsverket anser att den vuxenutbildning som de går inte motsvarar gymnasiala studier. Men skolchefen är kritisk till Migrationsverkets bedömning.  (SVT 2020-02-28)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/ett-tiotal-flyktningar-i-saffle-gick-fel-utbildningriskerar-utvisningSveriges första döva nämndeman är en kvinna

När jag var i tonåren ville jag bli åklagare eller advokat. Men i takt med att jag blev äldre valde jag att fokusera på andra saker i livet. Nu fick jag möjligheten att sitta som nämndeman, och få större inblick i rättsväsendet, och blir en del av landets rättssystem. 
Uppdraget känns och är ansvarsfullt, spännande och väldigt utvecklande.” (Domarbloggen, Södertörns Tingsrätt 2020-02-19)

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/intervju-med-sveriges-forsta-dova-namndeman/


Skolsegregation förklarar relativt lite av de ökade skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever

Gapet i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever har växt under  perioden 1990–2017. Studieresultat hos inrikes födda elever har förbättrats något, men framför allt presterar utrikes födda elever sämre än tidigare. Andelen utrikes födda elever som får gymnasiebehörighet har också minskat kraftigt framgår av en forskningsrapport från SNS.
https://www.sns.se/aktuellt/studiegapet-mellan-inrikes-och-utrikes-fodda-elever/

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/252-andamalsenlig-utbildning-for-nyanlanda.html

   Innebörden av ”svenskt konventionsåtagande

Syftet med 2016 års tillfälliga lag om uppehållstillstånd är att inskränka möjligheterna till uppehållstillstånd utan att riskera en tillämpning av skydds­bestämmelser och regler om anhöriginvandring som strider mot Sveriges interna­tionella förpliktelser. För att uppnå detta används svenska konventions­åtaganden som ”ventiler” i vissa av lagens centrala bestämmelser.” (Svensk Juristtidning, docent Rebecca Thorburn Stern)

https://svjt.se/content/inneborden-av-svenskt-konventionsatagande-svarare-att-tolka-man-tror


De som inte får stanna
Under perioden 1999–2018 har svenska myndigheter fattat mer än 300 000 beslut om återvändande. De som inte får stanna förväntas återvända frivilligt till ursprungslandet, men en stor andel gör inte det. (Delmi. Att implementera återvändande politik, Rapport och Policy Brief 2020:1)
https://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/de-som-inte-far-stanna-att-implementera-atervandandepolitik-rapport-och-policy-brief-20201-1


Statistik ensamkommande barn/unga 2020
Fram till 5 mars 2020 har 159 ensamkommande barn/unga varav 46 flickor registrerats som asylsökandei Sverige. Flertalet (105) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (32) Somalia (29) Afghanistan (24) Marocko (21) Eritrea (8)  och Irak (5) ...
https://www.godmanakuten.sePolismästare bad god man om ursäkt

En ensamkommande yngling på en mindre ort i mellansverige kom i klammeri med rättvisan och omhändertogs av polisen. Hans gode man underrättades inte men fick av en händelse reda på att hans huvudman tagits om hand. För att bistå yngligen  kontaktade han omedelbart polisen  som avvisade hans begäran med hänvisning till att den möjligheten endast gällde föräldrar. Den gode mannen kontaktade då polismästaren som visste bättre och bad om ursäkt för det inträffade samt betonadeatt poliserna handlat felaktigt och att en god man självklart har rätt och ska närvara vid ett förhör. Över 17000 gode män till ensamkommande 2016 men hur många är vi idag
Någon gång i april/maj är länsstyrelsen klar med sammanställningen av de uppgifter som landets 230 överförmyndare/nämnder sedan 2015 är skyldiga att lämna om sin verksamhet enligt vad som anges i förmyndarskapsförordningen (1995:79) 26 §. Bland annat då antalet förordnanden som god man för ensam kommande barn/unga.Det man kan förvänta sig av kommande statistik är att antalet gode män för ensamkommande minskat kraftigt samt att fler kommuner insett fördelarna med en nämnd i stället för en överförmyndare och en utökad samverkan med grannkommuner. Drugsmarts faktasidor

Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger. På faktasidorna finns de vanligaste preparaten listade. Här kan du också läsa om droger och samhället och hitta svar på vanliga frågor. Hittar du inte den information du söker? 
Ställ en fråga till våra experter.
https://www.drugsmart.com


Ojämna framsteg för flickors rättigheter
Fler flickor går idag i skolan än någonsin tidigare, men mycket lite har förändrats när det gäller det våld och den diskriminering som flickor utsätts för, varnar UNICEF i en ny rapport. (UNICEF 2020-03-04)
https://blog.unicef.se/2020/03/04/ojamna-framsteg-for-flickors-rattigheter/


Advokatsamfundets disciplinverksamhet samt ersättningar

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 456 anmälningar mot advokater under 2019. Det är 5 procent färre än under 2018; under samma tid ökade antalet advokater med drygt 2 procent. 
Beträffande ersättningar har regeringen beslutat att timkostnadsnormen som styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden för 2020 är 
1404 kr exklusive moms för den som är godkänd för F-skatt  och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 068 kr exklusive moms. (Källa Advokatsamfundet)
isciplinnamnd/https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/januari/timkostnadsnormen-2020-ar-1-404-kronor/
https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2020/januari/ett-normalar-for-advokatsamfundets-d


Omfattande brister i kommunernas handläggning av ärenden som rör barn och unga

I en analys av kommunernas handläggning har IVO gått igenom samtliga 819 tillsynsbeslut från 2017-2018 och funnit brister i 67 procent av ärendena. Merparten av bristerna som IVO ser i kommunernas handläggning rör orosanmälningar, förhands bedömningar och utredningar. (IVO 2020-02-23)

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/omfattande-brister-i-kommunernas-handlaggning-av-arenden-som-ror-barn-och-unga/


Fortsatt långa väntetider på BUP

Under perioden 2016-2018 ökade antalet besök inom BUP med 24 procent. Nu har SKR och staten tecknat en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården under 2020 som omfattar totalt 2 896 miljoner kronor. (Källa SKR 2020-02-28)

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/langavantetidertillbupmenkortareoperationskoer.

32050.html&utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=

Nyhetsbrev+februari+2020

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top