Dialog med afghanska myndigheter gällande verkställighets ärenden
Med anledning av Coronavirusets påverkan på det generella läget i världen, har afghanska myndigheter meddelat att de inte längre tar emot återvändare som har utvisats eller avvisats från Sverige. (Polisen 2020-03-20)
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/dialog-med-afghanska-myndigheter-gallande-verkstallighetsarenden/?fbclid=IwAR3Gl_Xmw_o3YWqlNmw8dI8d8crdMuCdxKgIGvoRXezIPzWWC3fny3oArV


Mottagandet av ensamkommande i Norge
2019 sökte totalt 135 ensamkommande barn/unga asyl i Norge. (i Sverige 913). De två första månaderna  2020 låg talet på totalt 28,(i Sverige159). 
I Norge får ensamkommande först sin asylansökan registrerad hos polisen. När en asylsökande uppger att sig vara minderårig tillkallar polisen en god man och den gode mannen är med under hela registreringen. (Therese Einarsson,god man och styrelseledamot i norska Vergeforeningen)
https://www.godmanakuten.se/index.php/god-man-och-sfv/454-mottagandet-av-ensamkommande-barn-i-norge


Ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar
"SKR har tagit fram en vägledning om vilken lagstiftning som är tillämplig när det gäller ställföreträdare för barn som är kvotflyktingar och som saknar vårdnadshavare. SKR bedömer att ställföreträdarskapet ska regleras som för andra barn bosatta i Sverige, och att socialnämnden ska ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare med stöd av föräldrabalken." (SKR 2020-03-12)

Ny vägledning om ställföreträdare


Coronaviruset och gode mäns uppdrag
För gode män till ensamkommande barn/unga gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Den typen av umgänge och att  förmedla information om rådande förhållanden samt vara behjälplig med distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.

Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket och andra myndigheter bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga. 
Kontakta överförmyndare/nämnd för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


RGMV uppmanar Migrationsverket att skicka LMA kort till gode män
Enligt uppgift tillämpar Migrationsverket kontor i landet olika bestämmelser  för utlämning av barn/ungas LMA kort i de fall de behöver förlängas eller ersättas.

På vissa av Migrationsverkets kontor måste LMA korten hämtas personligen av en god man i andra fall skickas kortet med post. Under rådande omständigheter bör utskick med post tillämpas generellt för att undvika smittspridning. 


Svenska medborgares autonomi reduceras i en accelererande takt
”I en demokrati är det är angeläget att beslutsfattare på ett godtagbart sätt kan motivera inskränkningar av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Är inskränkningarna proportionerliga givet de resultat som förväntas uppnås? Vilka andra risker kan uppstå genom inskränkningarna?” (Dagens Juridik 2020-03-24. Debatt – av Axel Berglund,  jurist och statsvetare)

https://www.dagensjuridik.se/debatt/medborgerliga-fri-och-rattigheter-maste-forsvaras-under-coronakrisen/


Migrationsverkets Infor­ma­tion med anled­ning av Coro­na­vi­ruset
"Coronavirusets spridning är en unik situation vars konsekvenser för den enskilde är mycket svåra att överblicka. Det gäller självklart också alla våra sökande. De svar vi har idag utgår ifrån det läge som råder just nu, men i takt med att fler åtgärder från länder i omvärlden och Sverige sätts in får det konsekvenser för alla." (Källa Migrationsverket)Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande
De närmsta veckorna kommer runt 400 ungdomar med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier. 

Att Migrationsverket genomför kontroller är bra men tidpunkten är sällsynt illa vald med tanke på de extraordinära förhållanden som Coronaviruset inneburit i olika avseenden bl.a för ungdomarnas studier.
Migrationsverket bör liksom andra myndigheter ta hänsyn till rådande omständigheter och verkets insatser inriktas på  att stödja åtgärder som kan vara till hjälp och underlätta studierna för berörda ungdomar. 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-03-23-Migrationsverket-kontrollerar-aktivt-deltagande.htmlEtt fängelsestraff behöver inte alltid avtjänas i fängelse

Tingsrätten dömer ut en mängd korta fängelsestraff på en eller ett parmånader. I slutändan behöver dock inte alltid den som får ett fängelsestraff hamna i fängelse. Det finns nämligen en möjlighet för den som döms till högst sex månaders fängelse att ansöka om att få avtjäna straffet genom intensiv övervakning med elektronisk kontroll.
(2020-03-24Karin Påle-Bartes på Södertörns Tingsrätt)

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/ett-fangelsestraff-behover-inte-alltid-avtjanas-i-fangelse/


Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska öka skyddet mot hedersrelaterad brottslighet.Ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år. Regeringen föreslår också en ny straffskärpnings grund för brott med hedersmotiv och ett nytt verktyg, ett utreseförbud. (Källa Justitiedepartementet 2020-02-24)
https://www.regeringen.se/495873/contentassets/e3a7d739e2b444e6a24a05a2db80066a/prop-201920-131.pdf-


Elva forskare om förändringsbehov i statsförvaltningen

Det råder en brytningstid på det förvaltningspolitiska området och det pågår ett sökande efter nya sätt att organisera, styra och arbeta inom staten. I antologin "Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet" analyserar och diskuterar elva förvaltningspolitiska forskare utvecklingstendenser och förändringsbehov i den statliga förvaltningen och i förvaltningspolitiken. De visar på komplexiteten i de statliga verksamheterna och lyfter fram andra vägar att organisera och styra verksamheterna. (Statskontoret 2020-03-05)

http://www.statskontoret.se/nyheter/elva-forskare-om-forandringsbehov-i-statsforvaltningen/


Vill knäcka gåtan om det mänskliga beteendet
Sara Öster blev tidigt nyfiken på det mänskliga beteendet och hur vårt psyke speglas i våra handlingar. Idag arbetar hon som ST-läkare i rättspsykiatri med rättspsykiatriska utredningar som svarar på om en gärningsperson har en allvarlig psykisk störning. 
(Rättsmedicinalverket 2020-03-1

https://www.rmv.se/aktuellt/sara-vill-knacka-gatan-om-det-manskliga-beteendet/


Återvändandeverksamheten: svag styrning, inbyggda målkonflikter och bristande samordning
Riksrevisionen har granskat statens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet – frivilligt eller med tvång. Granskningen visar att det inte fungerar effektivt. Regeringen bör därför se över hur verksamheten styrs och hur arbetet fördelas mellan olika myndigheter. (Riksrevisionen 2020-03-19)

https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2020-03-19-atervandandeverksamheten-svag-styrning-inbyggda-malkonflikter-och-bristande-samordning.html?fbclid=IwAR0h8Yl1Kt3KlBZOSwKQM7X7ve6qmJlaxwha0EFFKRTr6pTgk6W9UU_Fa0g

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top