Covid - 19 och gode mäns uppdrag

Gode män till ensamkommande barn/unga har samma ansvar som alla andra medborgare ett ansvar för att förhindra smittspridning och att tänka på sin egen hälsa. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller vid utförandet av uppdraget vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Den typen av umgänge och att förmedla information om rådande förhållanden, smittspridning samt vara behjälplig med distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.

Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket, andra myndigheter och organisationer bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga. 

Kontakta i förekommande fall Överförmyndare/nämnd, Migrationsverket, Domstolar för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Information om covid-19
Här hittar du samlad information om covid-19 till dig som är god man till ensamkommande barn/unga, HVB samt personal inom vård och omsorg. (Källa Socialstyrelsen)

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/?utm_campaign=nyhetsbrev200324&utm_medium=email&utm_source=apsis


Domstolen och COVID-19

"COVID-19 sprider sig över världen och många länder är drabbade. Sverige är inget undantag. I många av våra grannländer har man vidtagit en rad åtgärder. För en dryg vecka sedan fick vi exempelvis höra att domstolarna i Norge stängt för allmänheten, att förhandlingar sker via videolänk i den mån det går och att brådskande mål […]" ( Domarbloggen. Södertörns Tingsrätt, Karin Påle-Bartes 2020-04-01

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domstolen-och-covid-19/


Information från Sverige domstolar
"Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka någon domstol eller nämnd.
Är du kallad till en förhandling i domstol? Kontakta berörd domstol för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.
För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till aktuell domstol eller nämnd istället." (Källa Sveriges Domstolar)

https://www.domstol.se/information-med-anledning-av-coronavirus/Information från Migrationsverket
"För att minska smittspridning gör vi en del förändringar i vår service:
Kontakta oss i första hand via mejl, telefon eller via någon av våra e-
tjänster.
-Våra öppettider på telefon och på våra kontor har ändrats. 
-Kontrollera tiderna här på webbplatsen innan du ringer eller besöker oss.

-Högst 50 personer åt gången får besöka våra servicecenter och alla lekutrymmen för barn är stängda.
-Det är mycket begränsade möjligheter att besöka förvaren."
(Migrationsverket)


                  Distansundervisning för nyanlända och flerspråkiga elever

Sedan den 18 mars och för okänd tid framöver står vuxenutbildningen och gymnasieskolan, dess personal och elever inför ett nytt faktum; all undervisning rekommenderas att bedrivas på distans. För nyanlända elever med varierande studieerfarenhet är distansundervisning en omställning som ställer nya krav som förutsätter tillgång till tekniska hjälpmedel samt  hjälp från vuxna. I bästa fall har de en god man, f d god man eller kontaktperson i sin närhet alternativt en organisation som tex Stadsmissionen eller projekt som ”Mitt liv Mitt samhälle” dit de kan vända sig för hjälp med studierna. Men om så inte är fallet är möjligheterna att klara av studierna små.

https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/253-utbildning-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad

https://www.andrasprak.su.se


Ökad oro bland ungdomar

Bland ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier finns en allmän oro att smittas av Covid-19 men också en oro att förlora möjligheten till permanent uppehållstillstånd på grund av rådande förhållanden som bl.a innebär undervisning på distans och en växande arbetslöshet. Följden kan bli att de enligt gällande regelverk inte klarar kraven på en utbildning som leder till arbete och en anställning inom sex månader efter avslutade studier. I sådana fall upphör de tillfälliga uppehållstillståndet och beslutet om utvisning ska verkställas. 


Mitt liv Mitt samhälle

Aysel Yusubova jobbar i Eskilstuna med ett ESF projektet Min Framtid som handlar om att hjälpa och stötta utrikesfödda ungdomar mellan 15-24 år som saknar fullständig gymnasieutbildning. "Vi hjälper dem att få egenmakt, vara delaktiga i samhället och hitta arbete, praktik eller utbilda sig vidare."
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/456-mitt-liv-mitt-samhalle


Det som ingen vill se  - om unga i hemlöshet i Malmö

Skåne Stadsmission har funnits i över 100 år och har en  samlade erfarenhet av hemlöshets problematiken i Skåne är stor. "Med De som ingen vill se – unga i hemlöshet i Skåne vill vi ge såväl beslutsfattare som allmänhet mer kunskap om de många unga människor som befinner sig i hemlöshet i Skåne."

https://skanestadsmission.inpublix.com/unga-hemlosa-2019/wp-content/uploads/sites/4/2019/08/A4_Rapport_26jun.pdf


Unga förlorarna vid rekordhöga varsel

Aldrig tidigare har varselsiffrorna varit så höga som nu. Utvecklingen på arbetsmarknaden är också högst osäker förutom på en punkt: De mest utsatta grupperna som ungdomar och utrikesfödda riskerar att komma ännu mer i kläm. (TT, Arbetsmarknadsnytt 2020 -03-31)
https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/unga-forlorarna-vid-rekordhoga-varsel_772573.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2020-03-31&utm_campaign=nbamn


Regelverket ändras inte 
"Per Ek på Migrationsverket, säger att reglerna inte har ändrats på grund av coronautbrottet, men att man ser över vilka konsekvenser det kan få för den här gruppen.– Det som vi måste titta på löpande är ju alla de konsekvenser som det kan få för alla, och titta på vad är det som är rimligt eller inte i vår prövning av de ansökningar som finns.

 

Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, avböjer intervju, men meddelar att man inte planerar att se över regelverket." (Sveriges Radio 2020-03-31)


Studerande får behålla sitt studiestöd
"Om en studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder i samhället för att förhindra spridningen av coronaviruset, ska han eller hon fortsatt få studiemedel för den period det har beviljats för. Detsamma ska gälla för de som studerar med studiestartsstöd. Även studiehjälp, som främst lämnas till studerande i gymnasieskolan, får behållas. Vidare ska det för studerande med studiestöd inte längre krävas läkarintyg vid vård av barn för en period som överstiger sju dagar." (Regeringskansliet 2020-04-03)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/studerande-far-behalla-sitt-studiestod
vid-installd-undervisning-i-samband-med-atgarder-mot-smittspridning/


Elever ges nu  bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning

"Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete." (Regeringskansliet 2020-04-03)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/elever-far-battre-forutsattningar-att-slutfora-sin-utbildning/Skollunch för elever som studerar på distans i flera kommuner

I Malmö har man ordnat skollunch för de över 6500 gymnasieelever som nu studerar på distans och följer undervisningen på nätet. För att minska smittorisken hämtas den färdigpackade lunchen vid varumottagningen på ett femtontal skolor. I Kalmar kan gymnasieelever på vardagar äta dagens lunch på valfri restaurang i kommunen och det kan man även göra i Trelleborg  Fler kommuner borde ta efter då det är viktigt att eleverna dagligen får näringsriktig mat.


Portugal beviljar migranter och asylsökande tillfälliga uppehålls tillstånd 

Portugals regering har beslutat att människor i landet som väntar på beslut i asylärendet ska behandlas som fastboende fram till 1 juli för att säkerställa att de kan få tillgång till offentliga tjänster under utbrottet av coronaviruset. De får nu tillgång till Portugals nationella hälsovård och övriga välfärdsförmåner. "Människor bör inte berövas sina rättigheter till hälsa och offentlig service bara för att deras ansökan ännu inte har behandlats," sa Claudia Veloso, talesman för inrikesministeriet, till Reuters. 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top