Nyhetsbrev från RGMV

Nr 5 2013

 

 

 

Information från valberedningen

Den 21 september har Riksföreningen gode män vårdnadshavare (RGMV) sitt konstituerande möte. Två personer har utsetts av interimstyrelsen att agera valberedning. Vi som tagit oss an uppdraget heter Björn Jacobsen och Helena Stenmark och är kollegor på ett HVB-hem för ensamkommande.

Vi önskar nu nå ut med en inbjudan till alla som berörs att skicka oss nomineringar till föreningens första styrelse. Nomineringen kan vara av sig själv eller av en annan person, men behöver alltid bestå av fullständigt namn och kontaktuppgifter (telefonnummer och mejladress, företrädesvis båda).

En nominering skickas till adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och bör ha kommit in innan den sista juli. Valberedningen tar sedan kontakt med de nominerade under augusti. 

Med vänliga hälsningar,

Björn Jacobsen


Kalender

Interimstyrelsemöte den 31 augusti och konstituerande årsmöte den 21 september 2013, 10.30. (plats meddelas senare)


Ordförande 

Katarina Nyberg , Vikmanshyttan har nu tagit över ordförandeskapet efter Inger Dahl

Synpunkter på SOU 2013:27 "Vissa frågor om gode män och förvaltare" 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som ger bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Syftet är att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare. 
RGMV som ingår i regeringens asylnätverk har givits möjlighet att lämna synpunkter. Välkommen med synpunkter senast den 31 augusti.RGMV gratulerar

Vi gratulerar adjungerade ledamoten Linn Öst Nori som numera är advokat.  

 
IVO - ny myndighet för bl a tillsyn av socialtjänsten

1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tagit över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Alla tillsynsärenden från 2010 finns nu hos IVO. 

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Den nya myndigheten ansvarar också för tillståndsprövning inom dessa områden. Tillsynsuppddraget omfattar även fortsättningsvis handläggningen av anmälningar, till exempel Lex Sarah, Lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet). Verksamheten finansieras genom anslag med en årlig budget på cirka 650 miljoner kronor.

IVO har omkring 550 medarbetare. Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.

www.ivo.se

Antalet verksamheter som omfattas av tillsynen har 2012 ökat jämfört med 2011 och därmed även antalet inspektioner. Det är framför allt antalet HVB för ensamkommande barn som har ökat och de omfattade 2012 cirka 42 procent av samtliga HVB.

Rapporten för tillsynen under 2012 har inte visat några stora skillnader i kvalitet för HVB för ensamkommande barn jämfört med övriga HVB. 

Personalens utbildningsnivå är dock generellt sett något lägre och det är fler HVB för ensamkommande som inte erbjuder ungdomarna en godtagbar boendestandard.

Trevlig och solig sommar önskas alla medlemmar. 

Styrelsen, RGMV
Katarina Nyberg

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top